-Ranheim IL har snart ikke plass til alle som vil spille fotball

Ranheim IL ønsker å bygge en midlertidig fotballbane på Overvik. Kommunen mener tiltaket krever en egen reguleringsplan noe idrettslaget er uenig i. Nå kommer klagesaken opp i bygningsrådet.

- Annonse -

OPPDATERING: Et flertall bestående av AP, Sp, SV, MDG, Venstre og Rødt valgte å avvise klagen da saken var oppe til politisk behandling i bygningsrådet.

Ranheim idrettslag ønsker å etablere en 11-er kunstgressbane inne på Overvik-området. Bakgrunnen er stort press på dagens anlegg.

-Ranheim IL har i dag en underdekning når det gjelder fotballaktivitet. Slik tilstanden er i dag, må idrettslaget nå vurdere å stoppe inntak for fotballaktivitet, opplyser leder av Ranheim IL Arne Kristian Fredriksen

Fotballbanen er ment som en midlertidig løsning i inntil 10 år frem til et permanent anlegg er på plass.

Den aktuelle eiendommen hvor kunstgressbanen ønskes bygd er i dag regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, samt gang- og sykkelveg.

Byggesakskontoret mener etableringen av en midlertidig spilleflate med tilhørende parkeringsplass og ny adkomst, representerer et «vesentlig» terrenginngrep.

Dispensasjon

Dette kombinert med trafikkhensyn gjør at kommunen er av den oppfatning at tiltaket krever en egen detaljregulering.

Daglig leder Ranheim IL, Arne Kristian Fredriksen

Ranheim IL mener på sin side at det er «få hensyn å avveie» ved etablering av en midlertidig spilleflate, sett opp mot mer komplekse detaljreguleringer.

Det vises til at banen skal tas bort så snart det permanente anlegget er på plass, og at stedet hvor banen foreslås plassert medfører «liten inngripen i dagens situasjon«.

Idrettslaget har også søkt om dispensasjon fra regulert formål når det gjelder den planlagte gang- og sykkelvegen gjennom området.

Ranheim IL mener gang- og sykkelforbindelsen lar seg etablere midlertidig med en annen plassering inntil den permanente banen er på plass og den omsøkte, midlertidige banen er flyttet.

Byggesakskontoret mener imidlertid at den planlagte spilleflaten framstår som «en permanent løsning i plan- og bygningslovens forstand.»

Videre mener kommunen at argumentet om at spilleflaten kun er midlertidig ikke kan tillegges noen vekt. Dette da det på nåværende tidspunkt ikke foreligger «planer eller lokasjon for et permanent anlegg som anses gjennomførbare.»

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 7. desember. I sitt saksfremlegg går Kommunedirektøren inn for å opprettholde kommunens tidligere vedtak.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ