-1.1 C
Trondheim
torsdag, januar 20, 2022
- Annonse -

Slik vil arkitektene fortette på tomta til gamle Kolstad skole

Se de to mulighetsstudiene som nå er utarbeidet på oppdrag fra kommunen.

- Annonse -

I fjor vår inviterte Trondheim kommune, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og NTNU, fem ulike arkitektkontorer til et såkalt parallelloppdrag.

Kommunen ønsket å se hvorvidt tomta til gamle Kolstad skole kunne egne seg for fortetting, og om en ny type boliger kunne fungere som en inspirasjon til andre grunneiere i bydelen.

Arkitektkontorene «Jaja architects» og «Ghilardi + Hellsten» ble plukket ut til å komme med hver sin mulighetsstudie.

I oppdraget ble det lagt vekt på at boligene skulle supplere boligtilbudet i bydelen, og at løsningene som ble valgt skulle sikre god boligkvalitet for både nye beboere og nabolaget rundt.

I mulighetsstudien til Jaja Architects knyttes øverste nivå av boligene sammen med et system av gangbroer. (Illustrasjon: Jaja Architects)

Fortettingen skulle heller ikke gå på bekostning av tilpasning til strøkskarakter, naboskap og boligkvalitet.

Boliger i to nivå

I mulighetsstudien til danske Jaja Architects, kalt «Super Saupstad«, er bebyggelsen organisert i mindre klynger på 6-12 boliger. Det legges opp til i alt 124 boenheter med en gjennomsnittsstørrelse på 119 m2.

Bebyggelsen er videre foreslått etablert over to plan med rekkehus på bakkeplan og småhusbebyggelse over. Øverste nivå vil ha privat uterom på tak og et system av gangbroer som skal knytte de ulike klyngene sammen,

Hensikten med boliger i to nivåer er i følge arkitektkontoret å kunne bygge noe høyere samtidig som «kvaliteter ved lavere bygg med mer bakkekontakt er forsøkt beholdt».

Bebyggelsen sett fra Saupstadringen. (Illustrasjon: Jaja Architects)

Rekkehusene er i planen til Jaja Architects på 118m2 BRA over 2 plan, og består av kjøkken/allrom, separat stue og 3 soverom. Småhusene på nivå to vil være på 80m2 over 2 plan, og bestå av kjøkken/allrom, separat stue, 2 bad og 3 soverom.

Uteareal

I forslaget til oslobaserte Ghilardi + Hellsten, kalt «Saupstad +», legges det opp til 103 boenheter med en gjennomsnittsstørrelse på 103m2.

Bebyggelsen er tenkt etablert som enheter med 6 boenheter fordelt på to ulike byggefelt. Leilighetsbyggene, eller «stor villa» som arkitekten kaller det, vil ha private utearealer enten i hage eller på tak.

Mellom de ulike leilighetsbyggene vil det anlegges gatetun, mens det mellom byggefeltene vil bli etablert en egen allmenning. I planen legges det opp til et stort treplanteprosjekt med 100 nye trær.

I mulighetsstudien til Ghilardi + Hellsten legges det opp til leilighetsbygg med 6 boenheter og med gatetun imellom. Boenhetene vil ha private utearealer enten i hage eller på tak. (Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten)

Når det gjelder parkering så har Ghilardi + Hellsten vurdert tre ulike løsninger – egen parkeringskjeller, innkjøp i borettslagenes parkeringsløsning eller parkering i nye «mobilitetspunkt» i bydelssenteret.

Anbefaler omregulering

I et saksfremlegg til formannskapet skriver Kommunedirektøren at de to mulighetsstudiene er et godt utgangspunkt for en framtidig detaljregulering av området.

Kommunedirektøren mener nye boliger med annen typologi enn det som preger bydelen i dag, kan føre til at området blir attraktivt for flere.

I forslaget til Ghilardi + Hellsten er bebyggelsen fordelt på to ulike boligfelt. (Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten)

For å nå målene i områdeløft Saupstad – Kolstad om variert boligsammensetning, mener Kommunedirektøren det er riktig å omdisponere tomta til boligformål ved rullering av kommuneplanens arealdel (KPA).

I sitt forslag til vedtak anbefaler Kommunedirektøren at prinsippene fra mulighetsstudiene legges til grunn for en omregulering til boligformål når gamle Kolstad skole ikke lenger er nødvendig som interimskole-anlegg.

Saken kommer opp i formannskapet den 14. desember

HER kan du laste ned mulighetsstudien til Jaja Architects (ekstern lenke)

HER kan du laste ned mulighetsstudien til Ghilardi + Hellsten (ekstern lenke)

FLERE BILDER FRA DE TO FORSLAGENE

Hagerommet innrammes av boliger over to plan (Illustrasjon: Jaja Architects)
Slik ser Jaja Architects for seg en eventuell fortetting på tomta til gamle Kolstad skole kan se ut (Illustrasjon: Jaja Architects)
Det nye gaterommet mellom de kommunale boligene og den nye trebebyggelsen (Illustrasjon: Jaja Architects)
Ulike boligtyper over to plan. Øvre plan forbundet med gangbruer (Illustrasjon: Jaja Architects)
Perspektiv sett fra sydd innover i gatetun mot nabobygg (Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten)
Ghilardi + Hellsten har vurdert flere ulike parkeringsløsninger. (Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten)
Perspektiv fra hage. (Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten)
(Fotomontasje: Ghilardi + Hellsten)
Perspektiv fra allmenningen (Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten)

3 KOMMENTARER

  1. her er bydelen med lavest inntekt og lavest samhold, og trenger virkelig ikke over 100 kommunale boliger, triste saker, her kan man hellere lage en ny svømmehall.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ