Vil bygge nytt næringsbygg i Industriveien 31

Skal huse firmaer i bygge- og anleggsbransjen.

- Annonse -

Det er selskapet Industriveien 31 AS og som nå ønsker å bygge et nytt næringsbygg på tomta. Bygget vil ha tre etasjer med et trappe- og ventilasjonshus på toppen.

Bygget vil på det høyeste ha en gesimshøyde på 14,5 meter, noe som fordrer dispensasjon fra gjeldende høyde i reguleringsplanen for området. I dispensasjonssøknaden vises det blant annet til Industriveien 21 hvor det bygges et industribygg med maks gesimshøyde på 16,5 meter.

Eiendommen i Industriveien 31 er i dag bebygd med en enebolig, et lakkeringsverksted og et lager- og verkstedbygg. Tiltakshaver, som nylig kjøpte eiendommen, ønsker å rive eneboligen og lakkeringsverkstedet for å gi plass til nybygget.

Det nye næringsbygget skal etter planen gi plass til eiernes to entreprenørbedrifter (KM Bygg AS og Tømrermester Arnstein Sørgård AS) samt en ekstern leietaker som også er i bygge- og anleggsbransjen.

Byggesøknaden ligger hos Byggesakskontoret

 

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: