-1.8 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

-Tap av utsikt er noe man bare må akseptere

En beboer i Oscar Wistings vei mener naboens planlagte dobbeltgarasje vil ødelegge utsikten og føre til verdiforringelse av egen bolig. Nå kommer klagesaken opp i bygningsrådet.

- Annonse -

En huseier i Oscar Wistings vei på Byåsen fikk i februar godkjent søknaden om riving av eksisterende garasje og oppføring av en ny garasje med bod på 70m2.

En berørt nabo mente den nye garasjen ville føre til at man mistet mesteparten av dagens utsikt over byen, og klagde på vedtaket. Tapet av utsikt ville i følge naboen føre til en «betydelig» verdiforringelse av egen eiendom.

I klagen het det at man hadde forståelse for at naboen ønsket å utvikle eiendommen og at en ny og større garasje følgelig ville medføre et «påregnelig utsiktstap».

Det man imidlertid reagerte på var den «dramatiske» høydeøkningen på over 2 meter sammenlignet med den gamle garasjen. Den nye garasjen ville ha en mønehøyde på 5,35 meter.

Klager har forståelse for at huseier ønsker å utvikle eiendommen , men reagerer på høyden av den nye garasjen. Garasjen vil ha en mønehøyde på 5,35 meter (Fra kommunens sakspapirer)

Naboen mente det hele kunne løses ved at man gikk for en lavere takvinkel på garasjen. Dette ville slik naboen så det, ikke medføre tap av hverken areal eller kvaliteter for huseier.

Neste uke kommer klagesaken opp i bygningsrådet. I sitt saksfremlegg til politikerne går Kommunedirektøren inn for at man opprettholder kommunens tidligere vedtak.

Det presiseres at den omsøkte dobbeltgarasjen forholder seg til kravene i plan- og bygningsloven, både hva gjelder høyde og utnyttelse. Videre heter det at vurderingen om tiltaket innebærer en «betydelig ulempe» ligger innenfor kommunens «frie skjønn».

Kommunedirektøren påpeker at selv om klager vil miste noe utsikt så er ikke dette i seg selv tilstrekkelig for å kunne kreve en annen plassering eller lavere takvinkel.

Kommunedirektøren skriver videre at «noe tap av utsikt vil måtte ansees helt ordinært i et tettbebygd boligstrøk som dette«. Når det gjelder en verdiforringelse av klagers eiendom så er ikke dette i følge Kommunedirektøren et moment som er av «vektig relevans».

Klagesaken er satt på sakskartet til bygningsrådet tirsdag 25. oktober.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: