Vil bygge opp igjen gammel bolig på Lian – kommunen sier nei

Viser til friluftsinteressene og sier en dispensasjon vil kunne sette en uheldig presedens.

- Annonse -

En grunneier på Lian har fått et foreløpig nei til å bygge opp igjen en falleferdig «stue» som skal ha blitt satt opp en gang på 1920-tallet.

Bygget skal være i såpass dårlig stand at det ikke lar seg rehabilitere innenfor «fornuftige økonomiske rammer». Grunneier ønsker derfor å oppføre et nytt bygg med tilsvarende grunnflate, men med sokkel og to etasjer. Det søkes samtidig om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig

Bygget, som kalles «Grindstua», antas å ha bli reist som et overnattingstilbud for tilreisende arbeidere. Det skal senere ha blitt benyttet som fritidseiendom frem til 1990 hvor strømmen ble koblet fra.

Den gamle «stua» er i såpass dårlig stand at den ikke lar seg rehabilitere innenfor «fornuftige økonomiske rammer». (Fra kommunens sakspapirer)

Da eiendommen ligger innenfor markagrensa fordrer tiltaket dispensasjon fra bestemmelsen om maks antall boliger på en og samme eiendom.

Da eiendommen tidligere skal ha hatt eget gårds- og bruksnummer før den ble innlemmet i dagens eiendom, mener grunneier at hensynet til bestemmelsen ikke blir vesentlig satt til side ved en dispensasjon. Det vises også til at det nye bygget kun vil erstatte et bygg som allerede står der.

Byggesakskontoret mener på sin side at en dispensasjon kun vil ha personlige fordeler for grunneier. Det vises til at en dispensasjon vil være til ulempe for fritidsinteressene i området, og at det kan sette en uheldig presedens for andre tilsvarende saker.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: