Går så det suser – vil utvide konferansedelen på Clarion

Ny sal med plass til 300 personer skal bidra til å trekke enda flere konferanser til Trondheim.

- Annonse -

Da Clarion Hotel Trondheim stod ferdig i 2012 var det som et av Skandinavias største konferansehotell. Nå kan landemerket på Brattøra bli enda større.

Denne uken sendte nemlig Star Property AS inn en rammesøknad for oppføring av et nytt tilbygg tilknyttet hotellets eksisterende konferansesal.

Mens det er Choice-kjeden som driver hotellet så er det selskapet Star Property AS som eier selve bygningsmassen. Star Property AS eies igjen av EC Dahls Eiendom AS (50%) og Realinvest AS (50%)

Bakgrunnen for at man nå ønsker å utvide konferansedelen er at hotellet har opplevd en «markant økning» i etterspørselen av konferanser fra både nasjonale, internasjonale og lokale aktører.

Det nye tilbygget skal tilpasse seg hotellets særegne arkitektur. (Tegning: Skibnes Arkitekter)

Clarion Hotel Trondheim har i dag 20 konferanserom i ulike størrelser med plass til alt fra 20 til 1800 personer. Den største konferansesalen er på 1.450m2 og kan deles inn i flere mindre konferanserom.

Utfordringen med en oppdeling er at en konferanse på 50 personer da vil kunne «sperre» for større arrangement i og med at hele salen ikke kan benyttes.

I søknaden heter det at markedet for konferanser med 100-200 personer er «stort og voksende», og at hotellet flere ganger har måttet si nei til forespørsler av denne størrelsen.

Med et nytt konferanserom med plass til 300 personer håper man å kunne bidra til at enda flere konferanser legges til trønderhovedstaden.

Nybygget er foreslått med en høyde på 6,9 meter og er tenkt oppført med skjult gesims og glassflater (Tegning: Skibnes Arkitektur AS)

I en arkitektonisk redegjørelse fra Skibnes Arkitekter AS heter det at tilbygget skal utnytte en dårlig utnyttet uteplass på sørsiden av bygget ut mot Tollboden.

Tilbygget skal tilpasse seg hotellets «særegne arkitektur» og tilføre bygningsmassen noe nytt uten å virke fremmed. Parken ved hotellets hovedinngang skal samtidig oppgraderes og få større «brukbarhet».

Nybygget er foreslått med en totalhøyde på 6,9 meter noe som er godt under kongresshallens 12,1 meter. Det vil si at tilbygget ikke får noen påvirkning på fjernvirkning eller sjøfrontens silhuett.

Tilbygget er videre tenkt med skjult gesims og rene glassflater som spiller på lag med
eksisterende bygg.

LES OGSÅ:

-Vil kunne arrangere konserter med plass til 2000 mennesker

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: