Slik vil RBK bygge ut på Lerkendal

Rosenborg BK trenger mer areal til produksjon av UEFA-kamper samt større lagringsarealer knyttet til Lerkendal stadion. Nå sendes fotballklubbens byggeplaner ut på høring.

- Annonse -

Bygningsrådet skal neste uke ta stilling til hvorvidt forslaget til ny detaljregulering av området øst for Lerkendal stadion nå skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Utbyggingsplanene har vært innom bygningsrådet to ganger tidligere. I tillegg har det blitt avholdt egne særmøter med ulike offentlige myndigheter.

Kommunedirektøren anbefaler politikerne å si ja til å sende planforslaget ut på høring,  men mener det må flere endringer på plass før planene kan sluttbehandles.

Bebyggelsen sett fra øst langs Strindvegen (Foto: Vizwork AS)

Det er er Rosenborg Ballklubb som gjennom datterselskapet Klokkesvingen AS står bak utbyggingsplanene. Arkitekt er Arkitektkontoret Odd Thommesen AS, mens Koteng Eiendom AS står for prosjektledelsen.

Det er behovet for bedre lagringsforhold for stadionanlegget og større areal til produksjon av UEFA-kamper, som er bakgrunnen for at RBK ønsker å bygge ut området.

I tillegg er det ønskelig å etablere et bedre serveringstilbud knyttet til kamper og arrangement. Det skal også etableres en park som sikrer et grønt preg og hensyn til naturmangfoldet.

Bebyggelsen sett fra sør langs S.P. Andersens veg (Foto: Vizwork AS)

Bebyggelsen vil være formet med oppdelte volumer i ulike høyder tilpasset terrenget, gatenettet og eksisterende og planlagt bebyggelse omkring.

Byggehøyden vil variere fra 3 til 6 etasjer. I tillegg kommer 3 underetasjer som vil ligge helt eller delvis under terreng.

Bebyggelsen nærmest Lerchendal gård er begrenset til 3 etasjer, mens bebyggelsen mot Odd Iversens veg i sør vil fremstå som 8 etasjer. Dette da to av underetasjene blir liggende over terreng.

Bebyggelsen vil være lavest ut mot Lerchendal til venstre i bildet (Foto: Vizwork AS)

I sitt saksfremlegg skriver Kommunedirektøren at det i planforslaget må taes hensyn til både kulturminner, barn og unges interesser, campusutviklingen og biologisk mangfold.

Kommunedirektøren mener det er gjort mye bra for å finne gode løsninger, men at det før
sluttbehandling må gjøres noen endringer.

  • Sidefløy mot Lerchendal gård må reduseres for å ivareta hensynet til Lerchendal gård og
    Lerkendal stadion
  • Hele Nils Arne Eggens plass skal reguleres til offentlig grønnstruktur, torg eller parkareal og opparbeides som egnet for lek og opphold
  • Bilparkering skal reduseres

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 16. mai

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ