Vil bygge om brygga i Fjordgata 30. Får ros av byantikvaren

Vil transformere den verneverdige brygga til et moderne kontorbygg med mulighet for kafé i 1. etasje. Byantikvaren stiller seg positiv til prosjektet.

- Annonse -

Det er selskapet Kodeworks Eiendom AS som nå ønsker å renovere og transformere den gamle brygga. Selskapet, som selv holder holder til i Fjordgata 30, overtok eiendommen i 2018. Ansvarlig søker for prosjektet er arkitektkontoret SAAHA AS.

Brygga ble oppført like etter brannen i 1857 som tok med seg 16 hus i bryggerekka. Fjordgata 30 har i dag status som kommunalt verneverdig kulturminne.

Kulturminne

Brygga ble opprinnelig etablert som lagerbygning, men har opp i gjennom årene huset flere ulike forretninger. På 70- og 80-tallet holdt blant annet Barnevogncentralen AS til i bygget.

Barnevogn-Centralen AS holdt i mange år til i Fjordgata 30 i Trondheim. Butikken skiftet navn til «Stor & Liten» i 1986 . Året etter ble butikken en del av Edwis-kjeden. Bildet er tatt i 1979. Fotograf er ukjent. (Alle rettigheter: Trondheim byarkiv)

I følge rammesøknaden skal tiltakshaver hatt flere møter med byantikvaren som også deltok på oppstartsmøtet med kommunen i mai.

I en uttalelse fra byantikvaren heter det at tiltakshaver har «forstått bryggas egenart» og utviklet et prosjekt som «bygger videre på bygningens eksisterende kvaliteter.»

Byantikvaren har kommet med enkelte punkter man mener er viktig blir fulgt opp, men at det kun vil være snakk om «mindre justeringer av prosjektet som helhet«.

Bilder fra en befaring i 2021. (Fra rammesøknaden)

Da prosjektet innebærer at det vil graves i grunnen under bygget, så har det også blitt opprettet dialog med Riksantikvaren.

I en uttalelse fra Riksantikvaren heter det at man vil komme med en uttalelse når det foreligger en rammetillatelse fra kommunen. Man ser imidlertid positivt på at vernemyndighetene ble orientert om prosjektet på et tidlig tidspunkt.

Ombygging

I rammesøkanden heter det at bygningens fasader vil renoveres og isoleres. I de eksisterende lasteportene vil det bli etablert lysinnslipp med inntrukne balkonger og glassfelt.

For å få ytterligere dagslys inn i bygningen, etableres et overlys som vil dekke ca. 15 % av takflaten, og et atrium sentralt i bygget.

Fjordgata 30 har i dag en landgang som leder fra underetasjen og ned til eksisterende flytebrygge for fritidsbåter. I forbindelse med tiltaket, planlegges det å etablere en flytebrygge med funksjoner tilknyttet virksomheten i bygget.

Tiltakshaver skal i den forbindelse ha vært i kontakt med Trondheim havn som i utgangspunktet skal ha stilt seg positiv til en eventuell flytebrygge og at det ble etablert en mer aktiv havnefront.

For å slippe inn mer dagslys vil det etableres et overlys og et atrium sentralt i bygget (Tegning: Saaha AS)

I byggets første etasje ut mot Fjordgata planlegges det for utadrettet virksomhet som kafe eller lignende. Resten av bygningen skal brukes til kontor og møtevirksomhet.

I rammesøkanden understrekes det at bygningens hovedkonstruksjon vil bevares «så langt dette er mulig«. Videre heter det at det i en transformasjonsprosess er vesentlig å finne riktig balanse mellom vern og funksjon, og at bygningen må sees i sin helhet.

Søknaden ligger nå hos Byggesakskontoret.

Bilder fra befaring i 2022 (Fra rammesøknaden)
Fjordgata 30, Trondheim (Skjermdump: www.norgeskart.no)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ