Rekordmange korpsaspiranter

– Det er tydelig at korps er blitt «kult» her i bydelen, sier en strålende fornøyd korpsleder Brit Fridtjofsen.

Med årets aspiranter teller skolekorpset nå hele 70 aktive musikere.

– Da Brundalen og Charlottenlund skolekorps ble restartet som eget korps i 2011 var vi 30 musikere. På to år har vi dermed doblet antallet.

rekordkorps001Rekruttering

Fridtjofsen sier en aktiv foreldregruppe, et godt samarbeid med skolene og et målrettet profileringarbeid har vært med på å løfte korpset.

– Vi har en svært positiv foreldregruppe som bidrar der det måtte være behov for det. I tillegg har rektorer og lærere også vært gode ambassadører for korpset.

Nye instrument

Med rekordmange aspiranter har korpset også måtte gå til innkjøp av en rekke nye instrument.

– Det har ikke vært gjort i en håndvending. Det er helt klart snakk om et økonomisk løft, men dette er noe vi har planlagt over lenger tid.

Under forrige ukes sesongåpning fikk de 35 aspirantene utdelt instrument ut i fra det de ønsket seg etter instrumentprøving før sommeren.