– Kommunen prioriterer busser fremfor barns sikkerhet!

MANGLENDE FORTAU I BRØSETVEGEN: I tre år har trebarnsfar Børge Forbord kjempet for heltrukne fartsdumper. – Det kan virke som om kommunen prioriterer bussene fremfor trygg skolevei.

Det var i 2009 at Forbord første gang var i kontakt med kommunen. Manglende eller svært smale fortau, få fotgjengeroverganger og høy hastighet bekymret trebarnsfaren i Brøsetvegen.

– Kommunen foretok en fartsmåling og konkluderte med at heltrukne fartsdumper var nødvendig.

Klage fra bussene

– Etter en del purringer fikk jeg i 2011 beskjed om at det var kommet inn en klage fra bussjåførene som forsinket prosessen med etablering av heltrukne fartsdumper. Det var utarbeidet en rapport fra Arbeidstilsynet som omhandlet potensielle helseplager for bussjåførene.

Forbord har bedt om å få se den aktuelle rapporten, men har så langt ikke fått noe svar.

– Uten at jeg har sett rapportens innhold kan det virke som om kommunen prioriterer bussjåførene fremfor trygg skolevei.

Råkjøring

På den aktuelle strekningen langs Brøsetvegen er det i dag 40-sone. Denne fartsgrensen overholdes ikke ifølge Forbord.

– At det kjøres i både 60 og 70 kilometer i timen er det ingen tvil om. Kombinert med de dårlige fortausløsningene og manglende muligheter for å krysse veien trygt skaper dette en farlig skolevei for flere barn.

ALTERNATIV SKOLEVEI: Enkelte barn går i dag gjennom hagene til naboene for å slippe å gå langs Brøsetvegen. – Det er spesielt ille om vinteren, forteller trebarnsfar Børge Forbord.
ALTERNATIV SKOLEVEI: Enkelte barn går i dag gjennom hagene til naboene for å slippe å gå langs Brøsetvegen. – Det er spesielt ille om vinteren, forteller trebarnsfar Børge Forbord.

Forbord forteller at enkelte barn i dag velger å gå via naboers hage for å unngå å gå langs Brøsetvegen.

– Vi som bor i området synes det er tryggere at barn går gjennom hagen vår enn at de ferdes langs en vei som ikke er tilrettelagt for myke trafikanter og der farten er stor.

Verst på vinteren

Forbord sier det verst om vinteren.

– Når det iser på er det ekstra farlig for barn å ferdes langs Brøsetvegen. Snøhauger gjør at man ofte må ut i selve veibanen for å komme forbi.

Forbord håper Formannskapets behandling av fartsdempere i busstraseer fra mai i år vil føre til en løsning.

Fartsdempende tiltak

Et flertall i Formannskapet gikk da inn for at fartsputer, og ikke heltrukne fartsdumper, skulle være hovedvirkemiddel for å sikre fartsnivået i busstraseer med 30- eller 40-sone. Samtidig gikk Formannskapet inn for at det kunne iverksettes andre fartsdempingstiltak der den såkalte «seperasjonsgraden» mellom myke trafikanter og øvrig trafikk var begrenset.

– Avstanden mellom skolebarn og øvrig trafikk i Brøsetvegen burde helt klart kvalifisere til «andre» tiltak, mener Forbord.