-Kolstad ikke spesielt utsatt

Med kun to anmeldte tilfeller av skadeverk kommer Huseby skole godt ut på hærverk statistikken blant byens skoler. – Viser at Kolstad ikke er en så belastet bydel som mange vil ha de til, sier fagleder Frank Robert Mæhla.

- Annonse -

Mæhla jobber i dag som fagleder ved 8. trinn ved Huseby skole. Han mener oversikten over antall anmeldte hærverk er med på å vise at Kolstads rykte som en belastet bydel er ufortjent.

-Dette er noe som dessverre har hengt ved Kolstad i en årrekke. Mange tror fortsatt at det å vokse opp på Kolstad ikke er «noe særlig».

Mæhla tror det negative bildet av Kolstad bunner i gamle oppfatninger av bydelen. Han bruker seg selv som eksempel.

LES OGSÅ: Tonstad skole topper hærverk statistikken

LES OGSÅ: Ruteknusing ved Ranheim skole

-Da jeg begynte ved Huseby skole for ett år siden var også jeg forutinntatt. Man hadde jo hørt litt av hvert og dannet seg et bilde. Så viser det seg imidlertid at realiteten er en helt annen.

Fagleder Merethe Berg Ødegaard har jobbet ved Huseby skole i 18 år. Hun forteller at det har vært få tilfeller av hærverk i den tiden hun har jobbet der.

Hun tror det å skape et positivt eieforhold til både skole og nærmiljø har hatt mye å si.

-Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Samtidig er det viktig at den enkelte elev føler at de blir sett og at de voksne bryr seg.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: