Søker flere foreldre til Idrettsskolen på Tiller

Ble fulltegnet på rekordtid. Nå ønsker styret i “Idrettsskolen” å utvide det populære aktivitetstilbudet.

Av Jan Vestre

-Da vi la ut påmeldingsskjema på Facebook tok det ikke mer enn 40 minutter før alle plassene var fylt opp. Samtidig som vi gleder oss over responsen er det også litt leit å vite at ikke alle som ønsket fikk plass.

Beate Engesbak jobber til daglig som barne- og ungdomsarbeider ved Rosten skole. Hver mandag ettermiddag er hun imidlertid å treffe i gymsalen ved Hårstad skole.

-I og med at vi i år kom litt sent i gang vil vi som sitter i styret også fungere som trenere . For å få et best mulig tilbud trenger vi imidlertid flere aktive foreldre med på laget.

Engesbak som selv er småbarnsmor, forteller at man enten kan være med som assistent eller som ansvarlig for en spesiell aktivitet.

-Det kan være alt ifra ski og skøyter til yoga og dans. Det viktigste er at man ønsker å være med på å gi barn på Tiller et artig og sosialt aktivitetstilbud.

 

Tilbud

Runar Øien-Vikaune er også han lærer av yrke. Han forteller at det var et stort savn blant både voksne og barn på Tiller da idrettsskolen i høst lå brakk.

-Det er dessverre begrenset med organiserte aktivitetstilbud for barn under 7 år. Idrettsskolen har i så måte vært et tilbud mange har satt stor pris på.

Øien-Vikaune forteller at man fra høsten av ser på muligheten til å utvide tilbudet.

-I dag har vi to treningsgrupper med 25 barn hver. Med tanke på den store responsen som har vært kunne vi godt hatt både én og to grupper til. Da er vi imidlertid avhengig av at flere foreldre er med.

Idrettskolen er et aktivitetstilbud i regi av Tiller IL og er myntet på barn i alderen 4 – 6 år. Idrettskolen har blitt arrangert siden slutten av 80-tallet.

Styret i idrettskolen kan kontaktes på mail: tilleridrettsskole@gmail.com