- Annonse -

Peder Myrhres vei 10 selges for 45 millioner

Ny stor barnehage planlegges i Ranheimsfjæra.

- Annonse -

Bystyret vedtok torsdag å selge Peder Myhres vei 10 med påstående bygningsmasse for 45 millioner kroner til Ranheim Utvikling AS.

Salget betinger imidlertid at bystyret vedtar å bygge ny barnehage i Ranheimsfjæra og at  reguleringsplan for området vedtas innen 30. juni.

Kommunens utgangspunkt i forhandlingene med Ranheim Utvikling AS har vært å få godtgjort ikke bare tomteverdien, men også restverdien på eksisterende bygningsmasse.

I kjøpekontrakten heter det at eiendommen overtas av kjøper så snart ny reguleringsplan for området er vedtatt og barnehagen har flyttet. Dette kan tidligst skje 1. mai 2019 og senest den 31. desember 2019

Senterområde

Bakgrunnen for salget er at Ranheim Utvikling AS ønsker å etablere et senterområde med en blanding av boliger, forretninger, tjenesteyting, torv og grøntareal. Det er planlagt 365 boliger og 5 700 m2 forretningsareal.

I rådmannens innstilling fremgår det at en videreføring av Ranheim barnehages plassering i Peder Myhres vei 10 ville medført store utfordringer for driften av barnehagen. Videre går det frem at flytting til nytt anlegg i Ranheimsfjæra vil gi bedre driftsforhold for barnehagen, og samtidig gi rom for en mer helhetlig utvikling av Ranheim senterområde.

Byggingen av en ny barnehage for ca. 100 barn i Ranheimsfjæra vil også gi plass til Ranheimssletta barnehage, som i dag ligger i gamle Ranheim skole. Dette igjen vil bedre kapasiteten i skoleanlegget.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: