Bor du på Hårstadhaugen får du snart 180 nye naboer

Torsdag sluttbehandler bystyret detaljregulering for Hårstad Mindes veg.

Av Anette Hagen

De nye bebyggelsen vil bestå av trehusbebyggelse i 2 etasjer og blokker i tre og fire etasjer. I området vil det også anlegges en barnehage og lekepark.

I henhold til det innsendte planforslag utarbeidet av Selberg Arkitekter AS, skal bebyggelsen harmonere med omkringliggende bebyggelse når det gjelder fasademateriale og høyder.

Videre heter det at uteoppholdsarealet vil bestå av både felles og private uterom. All parkering vil skje i egen parkeringskjeller.

Gang- og sykkelveg

Gjennom det nye byggefeltet vil det opprettes en ny forbindelse for gående og syklende. Dette for å sikre tilgjengeligheten til grønnstrukturen samt styrke fremkommeligheten for myke trafikanter.

Det blir koblinger mot øvrige gang- og sykkelveger slik at barn ikke trenger å gå eller sykle langs Tiller-Ringen.

Planområdet vil ligge innenfor skolekretsen til Rosten barneskole. Her opplyses det at kapasiteten i dag er begrenset.

Forslagstiller er selskapet Nils Uhlin Hansens vei 76 AS.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.