Stenger sykkelvegen ved fjernvarmeanlegget

Stenges på grunn av gravearbeid i perioden 3.-20. april. 

Gående og syklende som vanligvis benytter vegen forbi fjernvarmeanlegget på Tiller må over påske finne alternative krysningspunkt over E6.

Det er omlegging av fjernvarme samt utskifting av masser i forbindelse med bygging av støyvoll som er årsaken til den midlertidige stengingen.

-For å gjennomføre disse tiltakene må vi grave vekk en liten bit av gang- og sykkelvegen. Følgelig må vi stenge vegen for syklende og gående, forklarer hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Soknes forteller at alternative krysningspunkter vil være Sandbakkbrua og gang- og sykkelbrua ved XXL.

 

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: