3.1 C
Trondheim
lørdag, januar 22, 2022
- Annonse -

-Kommunen må ta ansvaret om drikkevannet forurenses

Leinstrand Vassverk frykter at myrmasser lagret i Brøttemsvegen kan forurense drikkevannet fra Jessmokilden.

- Annonse -

Det er Rambøll Norge AS som på vegne av Ramlo Sandtak AS har søkt om å få mellomlagre 10 000 m3 myrmasser i Brøttemsvegen 153 i inntil to år, eller til arbeidet med ny godsterminal på Torgård starter.

Søknaden gjelder også innkjøring av sand som skal blandes med myrmassene til produksjon av vekstjord.

Byggesakskontoret godkjente den 30. mai søknaden etter å ha gitt dispensasjon på fyllehøyde og hvilke type masser som kunne lagres.

Vedtaket er påklaget av både Leinstrand Vassverk og Mattilsynet som mener saken ikke er utredet godt nok.

I klagen fra Mattilsynet heter det at sigevann fra deponiet kan inneholde stoffer som er uønsket og i verste fall kan innebære en helsemessig trussel,  Det vil i så fall representere et brudd på drikkevannsforskriften.

FRYKTER FORURENSNING: Ramlo Sandtak AS ønsker å mellomlagre 10 000 m3 myrmasser i Brøttemsvegen 153. Det får Leinstrand Vassverk som har sin drikkevannskilde like i nærheten, til å reagere.

Rådmannen anser imidlertid sikkerhetstiltakene som er beskrevet i søknaden fra Rambøll som gode nok. Det vurderes også lite hensiktsmessig å utarbeide en ny hydrogeologisk rapport slik Mattilsynet ønsker.

Leinstrand Vassverk skriver i sin klage at tiltakshaver tidligere har deponert masser som har rast helt ned til drikkevannskilden.

Videre mener man at det er Trondheim kommune som planmyndighet som står ansvarlig hvis noe skulle skje med vannkilden som en konsekvens av vedtak som fattes.

RASTE UT: Ramlo Sandtak AS deponerte i 2012 store masser i Brøttemsvegen i strid med på plan- og bygningsloven. Massene skal ha rast ned til drikkevannskilden til Leinstrand Vassverk. (Foto: Mattilsynet)

Rambøll mener imidlertid at det er liten fare for at vannkvaliteten i Jessmokilden vil bli påvirket av tiltaket. I søknaden beskrives en rekke tiltak som skal hindre forurensning fra den planlagte jordproduksjonen.

I et notat til klagen fra Leinstrand Vassverk skriver Rambøll at det forutsettes at
vannkvaliteten i driftsperioden overvåkes og at denne vurderes fortløpende av en egen miljøteknisk rådgiver.

Videre heter det at dersom kvalitetskriteriene skulle overskrides, så skal det utføres avbøtende tiltak samtidig som overvåkningen intensiveres.

Men myrmassene Ramlo Sandtak AS nå søker mellomlagring for ble deponert på tomta allerede i 2012.

Da dette var i strid med gjeldende plan- og bygningslov utstedte Byggesakskontoret et pålegg om at massene måtte fjernes og at terrenget på eiendommen skulle tilbakeføres til sin opprinnelige  tilstand.

Byggesakskontoret beskrev konsekvensene av lovbruddet som «omfattende og alvorlige» og gav Ramlo Sandtak en frist på litt over en måned til å etterkomme pålegget.

Men massene ble liggende. Mattilsynet og Leinstrand Vassverk mener derfor at kommunens vedtaket vil medføre at en tidligere ulovlighet nå gjøres lovlig.

Rådmannen mener på imidlertid at det må vurderes som positivt at tiltakshaver ønsker å få driften inn under lovlige former.

Klagesaken kommer opp til politisk behandling i Bygningsrådet tirsdag 25. september. Sakspapirene finner du HER (Link til Trondheim kommune)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ