- Annonse -

Autronica-bygget bevares og gjøres om til boligblokk

Nå sendes planene ut på høring og offentlig ettersyn

- Annonse -

Det er Haakon VIIs gate 4 AS som nå planlegger et helt nytt nabolag ved siden av kunstgressbanen på Lade. Selskapet eies av Selvaag Bolig ASA og Nhp Eiendom AS hvor Reitan Eiendom AS er største aksjonær.

I planforslaget legges det opp til et sted mellom 500 og 600 leiligheter. Ut mot Haakon VIIs gate planlegges det forretninger, tjenesteyting og kontorer, noe som vil gi bebyggelsen et bymessig preg på.

Sentralt i det nye boområdet vil bli det gamle Autronica-bygget fra 1971. Bygget står på kommunes kart over kulturminner og er med din arkitektoniske uttrykk et godt eksempel på etterkrigstidens kontorbygg.

Utvendig fremstår bygget omtrent slik det gjorde i 1971. Både fasadekledningen og vinduene med solskjerming er originale og fremstår intakt. Innvendig er det kun byggets trapper, vareheis, vinduer og betongsøyler som er intakte etter totalrenoveringen i 1992.

Planarbeidet med det nye boområdet startet allerede i september 2013. I forbindelse med varsel om oppstart kom det inn fire innspill, noe som gjorde at planarbeidet rett og slett stoppet opp. Planarbeidet ble gjenopptatt i 2017.

Rådmannen anbefaler forslaget til detaljregulering for og foreslår at Bygningsrådet sender planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: