Rektor håper på løsning av parkeringskaos

Færre parkeringsplasser ved nye Sjetne skole har gjort at ansatte har parkert i sidegatene. Nå kommer det nye parkeringsbestemmelser.

- Annonse -

Da nye Sjetne skole i januar endelig kunne taes i bruk var det noe både elever og ansatte ved skolen hadde sett fram til i lang tid.

Det gamle skolebygget fra 70-tallet var rehabilitert, og et moderne tilbygg med flere spesialrom var kommet til. I tillegg kunne elevene nå også boltre seg i en splitter ny flerbrukshall.

Men ikke alt ved skolen er blitt oppgradert. Der de ansatte tidligere disponerte rundt 40 parkeringsplasser, er antallet nå betydelig redusert.

-I utgangspunktet skal det være plass til 22 biler. Nå i vinter har det kommet litt an på om det har vært brøytet eller ikke. Ved mye snø har det vært færre tilgjengelige plasser.

Rektor Øystein By Rise (48) viser oss rundt på en smekkfull parkeringsplass utenfor skolens hovedinngang. Selv bor By Rise på Vikåsen og er en av de som benytter bilen til jobb.

-I dag tok jeg med en spade slik at jeg kunne spa vekk siste rest av snø og på den måten frigjøre en parkeringsplass til, smiler rektoren og peker bort mot en svart Mitsubishi Outlander i enden av parkeringsplassen.

Parkering

Vanligvis kjører By Rise til jobb på under 30 minutter. Skulle rektoren derimot ha benyttet buss måtte han ha belaget seg på en reisetid på én og en halv time og flere bussbytter.

-Det gikk med et skrik, smiler rektor Øystein By Rise etter å ha parkert bilen utenfor skolen.

-Ved Sjetne skole har vi i dag 75 ansatte. Ikke alle bor slik til at man har anledning til å reise kollektivt til og fra jobb. I tillegg til få bussavganger har man kanskje egne barn som må leveres på skole og barnehage før man selv reiser på jobb.

Med 75 ansatte og kun 22 parkeringsplasser må mange ansatte ved Sjetne skole enten finne alternative reisemåter eller et annet sted å sette fra seg bilen. I vinter har mange valgt å parkere i sidegater til skolen, noe som har skapt reaksjoner hos beboere i området.

-Når fortauene ligger under store brøytekanter og det attpåtil parkeres på begge sider av gata så er det rett og slett uforsvarlig. Det blir en uoversiktlig situasjon både for kjørende og gående, sier en av de Bydelsnytt har snakket med.

Selv om de Bydelsnytt har snakket vil ha bilene bort så har allikevel enkelte forståelse for at de ansatte ved skolen må ha et sted å parkere.

-Jeg er selv helt avhengig av bilen for å komme meg på jobb. At Trondheim kommune bruker millioner på ny skole uten å tenke på nok parkeringsplasser er ikke noe de ansatte ved skolen kan klandres for, understreker en annen beboer.

Miljøtiltak

By Rise synes situasjonen er beklagelig, men mener det er viktig å presisere at parkeringen har vært lovlig. Rektoren tror imidlertid ting vil løse seg nå som våren er i anmarsj.

-Et begrenset antall parkeringsplasser for de ansatte er en utfordring flere skoler i byen har, spesielt i vinterhalvåret når generelt flere benytter bilen til jobb. For vårt vedkommende vil vi nå som snøen er borte kunne begynne å bruke den gamle grusbanen innerst i Parallellen til parkering.

-Men hvorfor benyttet dere ikke grusbanen i vinter?

-Vi skulle gjerne ha gjort det, men banen har ikke blitt brøytet. Vi håper nå å få til en ordning slik at den kan benyttes til neste vinter. Grusbanen er forøvrig ypperlig å kunne bruke ved store arrangementer i bydelshuset og ved idrettsanlegget.

Rektoren forteller at man både gjennom holdningsskapende arbeid og praktisk tilrettelegging jobber for at flest mulig av elevene og de ansatte skal gå eller sykle til skolen.

-El-sykler er et miljøvennlig og effektivt fremkomstmiddel som stadig flere velger å benytte. Ved Sjetne skole har vi nå fått på plass et eget «parkeringshus» for el-sykler hvor man kan få ladet batteriene.

PÅ REKKE OG RAD: De 75 ansatte ved Sjetne skole har 22 parkeringsplasser til rådighet. -Kan bli en utfordring i vinterhalvåret, forteller rektor Øystein By Rise (bildet)

By Rise forteller at man sammen med FAU også har sett på muligheten for en såkalt «gåbuss»-ordning.

-Det går i korte trekk ut på at en del eldre elever går sammen med de yngste elevene til skolen. Jo tryggere en skolevei oppleves jo flere vil ønske å gå eller sykle til skolen.

Parkering

Geir Hasselberg er planlegger i Trondheim Parkering. Han forteller at de har mottatt flere meldinger fra bekymrede beboere i området.

-På oppdrag fra byplankontoret har vi evaluert fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området rundt skolen og barnehagen. Spesielt Trofetvegen pekte seg ut som en vei hvor noe måtte gjøres, forklarer Hasselberg som legger til at det ble gjennomført befaringer på flere forskjellige tidspunkt av dagen.

I løpet av april vil det dermed innføres nye parkeringsbestemmelser i Trofetvegen.

-I utgangspunktet blir det tosidig parkeringsforbud langs hele veien. På hverdager vil det imidlertid være anledning til å parkere på den ene siden av veien i tidsrommet 17-07. Kommer man kjørende fra skolen og barnehagen så er det høyre side av veien det vil være lov til å parkere.

Når det gjelder den delen av Parallellen som går fra Lykkmarka og forbi bydelshuset og idrettsplassen så vil parkeringsbestemmelsen være som tidligere.

-Også her er det tosidig parkeringsforbud hvor det åpnes det opp for parkering langs den ene siden etter et gitt tidspunkt. For tiden er dette etter kl. 17 på hverdager samt hele lørdag og søndag.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ