- Annonse -

Vil opprettholde 30- og 50-sonen i Leinbakkan

Ingen endring av fartsgrensen etter at veien ble asfaltert.

- Annonse -

Store vedlikeholdskostnader gjorde Leinbakkan på Leinstrand til en av kommunens dyreste grusveger. I høst ble den 2,2 kilometer lange veistrekningen asfaltert.

I forbindelse med asfalteringen og etablering av fartsdumper, er det blitt utarbeidet en ny skilt- og oppmerkingsplan for vegen. Da Leinbakkan er en kommunal veg er det opp til formannskapet å vedta fartsgrenseskiltene.

I sin innstilling til formannskapet går rådmannen inn for å opprettholde dagens fartsgrenser på 30 og 50 km/t. Det vil si at det fortsatt vil være 30-sone ved tettbebyggelsen ved Ringvålvegen, og 50-sone ellers.

Veien er smal, uoversiktlig og mangler fortau. Rådmannen mener fartsdempende tiltak bør skje ved fartsdumper og ikke ved å sette ned fartsgrensen.

Rådmann trekker i saksfremlegget frem et område av vegen hvor flere boliger ligger tett inntil vegen på begge sider. Vegen er smal og uoversiktlig og mangler fortau.

Rådmannen mener imidlertid at det er fornuftig å beholde eksisterende fartsgrense på 50 km/t også her.

Leinbakkan trafikkeres daglig av rundt 700 bilister. Hvor mange gående og syklende som benytter vegen daglig er mer usikkert.

Saken kommer opp i formannskapet den 28. mai

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: