- Annonse -

Trondheim bygde ned 150 dekar dyrka mark i 2018

Kun én kommune i landet omdisponerte mer matjord.

- Annonse -

Selv om 2018 totalt sett ble positivt for jordvernet i Norge, er dyrka marka fortsatt under sterkt press flere steder i landet.

I Trondheim ble det ifølge tall fra Landbruksdirektoratet bygd ned 150 dekar (150 000 m2) med dyrka mark. Kun Asker omdisponerte mer matjord iløpet av fjordåret.

I 2018 ble det i hele Trøndelag bygd ned 502 dekar. Det vil si at Trondheim alene stod for rundt 30% av omdisponeringen i fylket.

Det er boligbyggingen som står for den største andelen av omdisponeringen.

Tall fra Landbruksdirektoratet. Tabellen viser omdisponering av matjord i 2018.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: