- Annonse -

Sa ja til riving av bygg med høy antikvarisk verdi på Østmarka

Hverken staten eller kommunen ønsker å bruke penger på flytting.

- Annonse -

Bygningsrådet sa denne uke ja til riving av den gamle kvinneavdelingen på Østmarka. Bygget ble reist i 1930 og rommet den åpne avdelingen for kvinner.

Bygningen har høy antikvarisk verdi (klasse B) men er ikke blant byggene som er fredet.

Bakgrunnen for rivingen er at det er planlagt et nytt sikkerhetsbygg ved Østmarka sykehus. Plasseringen av det nye sikkerhetsbygget forutsetter at den gamle kvinneavdelingen fjernes.

Formannskapet har tidligere sett på muligheten for å flytte bygget til kommunal grunn, men kom frem til at dette var en kostnad staten ved St. Olavs Hospital selv måtte ta. Formannskapet fant det videre «…..uforståelig at staten ikke ønsker å ta vare på et bygg som er viktig også fra et sykehushistorisk perspektiv»

Selv om rådmannen mener at en del av kulturhistorien vil gå tapt, så er det ikke hjemmel for å nekte riving av bygget.

Bygningsrådet fulgte rådmannens innstilling i saken. Kun MDG stemte imot riving.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: