- Annonse -

Rotenonbehandling av Solemstjønna

Skal hindre at gjedda sprer seg til nærliggende vann.

- Annonse -

Det var Fylkesmannen i Trøndelag som før sommeren søkte Miljødirektoratet om å få starte rotenonbehandling av Solemstjønna ved Reppesåsen.

Bakgrunnen skal være at man ønsker å hindre at gjedda skal spre seg til nærliggende vann. Ved å fjerne gjedda vil man i tillegg kunne styrke amfibiepopulasjonene i nærområdet og i større grad ivareta det biologiske mangfoldet.

Det er usikkert når gjedda egentlig kom til Solemstjønna men man regner med at den ble satt ut en gang på 1930-tallet. Gjedda skal imidlertid ikke være spesielt stor.

Bekken fra Solemstjønna renner etter ca. 800 meter sammen med bekken fra Glensettgjønna som til sammen danner Reppesbekken, som igjen har sitt utløp ved Grytbakkstranda.

Fylkesmannen forventer en rask nedbryting av rotenonet da Solemstjønna kun er mellom 0,5 og 1 meter dyp.

Rådmannen i Trondheim slutter seg til Fylkesmannens risikovurdering og støtter at det brukes rotenon i Solemstjønna.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: