14 C
Trondheim
søndag, september 26, 2021
-Annonse-spot_img

HEIMDAL: Fikk avslag på fradeling av tomt – mener kommunen ikke er konsekvent i LNFR-saker

Tiltakshaver ønsker å fradele boligtomt i Ringvålvegen. Byggesakskontoret har avslått søknaden da man frykter saken kan sette en uheldig presedens.

- Annonse -

En tiltakshaver i Ringvålvegen, midt mellom Fjøsvollan og Lundåsen, ønsker å bygge en ny enebolig gjennom fradeling av egen tomt.

Tomta, som er på 2,4 dekar, er i kommuneplanens arealdel vist som såkalt LNFR-område. (landbruks-, natur- og friluftsområde). Tiltakshaver søkte i juli om dispensasjon fra LNFR-formålet, men fikk i august avslag på søknaden.

I vedtaket fra Byggesakskontoret heter det at kommunes dispensasjonspraksis i LNFR områdene er “generelt streng” og at det kun “unntaksvis” vil forekomme saker der man finner at vilkårene for dispensasjon er til stede.

Tiltakshaver har nå klaget på vedtaket gjennom Pretor Advokat. I klagen fremholdes det  at “… kommunen har lagt til grunn en uriktig rettsanvendelse, da fordelene ved å
innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene“.

Man gjør videre gjeldende at kommunen i andre lignende saker har innvilget dispensasjon og at kommunen har dermed har lagt til grunn en uriktig lovanvendelse når faren for presedens tillegges “sentral vekt” ved vurderingen.

I dispensasjonssøknaden vises det til flere konkrete byggesaker i nærheten.

Byggesakskontoret mener imidlertid at disse sakene ikke er sammenlignbare med den foreliggende saken.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

PÅ FORSIDEN NÅ

PLAN- OG BYGGESAKER

LES SISTE HEIMDALSBLADETspot_img
ANNONSE: