-0.7 C
Trondheim
tirsdag, november 12, 2019
- Annonse -

/

Fikk avslag på fradeling av tomt – mener kommunen ikke er konsekvent i LNFR-saker

Tiltakshaver ønsker å fradele boligtomt i Ringvålvegen. Byggesakskontoret har avslått søknaden da man frykter saken kan sette en uheldig presedens.

Av Jan Vestre

En tiltakshaver i Ringvålvegen, midt mellom Fjøsvollan og Lundåsen, ønsker å bygge en ny enebolig gjennom fradeling av egen tomt.

Tomta, som er på 2,4 dekar, er i kommuneplanens arealdel vist som såkalt LNFR-område. (landbruks-, natur- og friluftsområde). Tiltakshaver søkte i juli om dispensasjon fra LNFR-formålet, men fikk i august avslag på søknaden.

I vedtaket fra Byggesakskontoret heter det at kommunes dispensasjonspraksis i LNFR områdene er “generelt streng” og at det kun “unntaksvis” vil forekomme saker der man finner at vilkårene for dispensasjon er til stede.

Tiltakshaver har nå klaget på vedtaket gjennom Pretor Advokat. I klagen fremholdes det  at “… kommunen har lagt til grunn en uriktig rettsanvendelse, da fordelene ved å
innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene“.

Man gjør videre gjeldende at kommunen i andre lignende saker har innvilget dispensasjon og at kommunen har dermed har lagt til grunn en uriktig lovanvendelse når faren for presedens tillegges “sentral vekt” ved vurderingen.

I dispensasjonssøknaden vises det til flere konkrete byggesaker i nærheten.

Byggesakskontoret mener imidlertid at disse sakene ikke er sammenlignbare med den foreliggende saken.

Nå kan du bo i hageby på Tiller

-På utkikk etter enebolig eller leilighet i et bilfritt og barnevennlig strøk, omgitt av store grøntarealer? I Tiller Hageby er det fortsatt et tjuetalls boliger igjen for salg.

Siste saker:

BYDELSNYTT TV:
Video thumbnail
Slik blir den nye sentralstasjonen i Trondheim - Bydelsnytt.no
03:51
Video thumbnail
Trolsk stemning på Jonsvatnet 29.01.19 - Bydelsnytt.no
02:23
Video thumbnail
Ordfører Rita Ottervik åpner Sjetnehallen 03.01.19 - Bydelsnytt.no
00:46
Video thumbnail
Klart for 5. dagsfæst i Klæbuhallen . - Bydelsnytt.no
02:11
Video thumbnail
Nye Fv. 704 Røddekrysset - Tanem i Klæbu - Bydelsnytt.no
00:26
Video thumbnail
Åpning av nye Fv. 704 mellom Tanum og Røddekrysset 07.12.18 - Bydelsnytt.no
00:12
Video thumbnail
Brann ved Brubakken på Melhus 07.12.18 - Bydelsnytt.no
01:38
Video thumbnail
Julegrantenning Heimdal sentrum 02.12.18. - Bydelsnytt.no
02:05
Video thumbnail
Slik blir NYE Trondheim Spektrum - Bydelsnytt.no
04:47
Video thumbnail
Utkjøring av snø i Granåsen, Trondheim 12.11.18 - Bydelsnytt.no
01:54
Video thumbnail
Jenny Grøtan på besøk hos Ranheim Håndball 07.11.18 - Bydelsnytt.no
01:48
Video thumbnail
Petter Northug om "Byttehelgen 2018" - Bydelsnytt.no
00:17
Video thumbnail
Utleira IL fikk Mangfoldsprisen 2018 - Bydelsnytt.no
02:29
Video thumbnail
NATO-øvelse på Byneset 29. og 30. oktober 2018 - Bydelsnytt.no
02:06
Video thumbnail
Leinstrand Songlag oktober 2018 - Bydelsnytt.no
01:26
Video thumbnail
Kjedekollisjon i Okstadbakken 15.10.18 - Bydelsnytt.no
00:25
Video thumbnail
NM Terrengløp 2018 - Bydelsnytt.no
01:42
Video thumbnail
Lastebil veltet nederst i Leinbakkan 17.09.18 - Bydelsnytt.no
01:34
Video thumbnail
Stein Vanebo i Trondheim Concerts - Bydelsnytt.no
00:18
Video thumbnail
Fosenlagets sangkor (2) 01.09.18 - Bydelsnytt.no
01:49
Video thumbnail
Trimgruppa på Byneset - Bydelsnytt.no
01:17
Video thumbnail
Rotvollfestivalen 2018 - Bydelsnytt.no
01:57
Video thumbnail
Garasjeromsmarked Tiller 26.08.18. - Bydelsnytt.no
00:43
Video thumbnail
Flokkens sommertur i bymarka - Klæbu speidergruppe
02:49
Video thumbnail
Barnefestivalen Juba Juba 2018 - Bydelsnytt.no
01:18
Video thumbnail
Kjetil Utne (62) skal sykle fra Trondheim til India 1(2) - Bydelsnytt.no
00:32
Video thumbnail
Grevlinger lager leven på Tiller 21.05.18 - Bydelsnytt.no
00:31
Video thumbnail
Elevmusikal Charlottenlund barneskole 09.05.18 - Bydelsnytt.no
01:49
Video thumbnail
Bjørnis på Sluppen Brannstasjon 07.05.18 - Bydelsnytt.no
00:23
Video thumbnail
Fotballskole på TOBB arena 29.04.18 - Bydelsnytt.no
01:16
Video thumbnail
Bymesterskap isfiske 2018 - Bydelsnytt.no
05:24
2,781FølgereLik