-1.9 C
Trondheim
torsdag, januar 20, 2022
- Annonse -

Massedeponi kan føre til betydelig tungtransport gjennom Klett sentrum

Får selskapet Terminalen Entreprenør AS det som de vil så kommer 11 000 lastebiler til å gå gjennom Klett sentrum. -Uforståelig at man vil påføre skolebarn denne trafikken, sier varaordfører Ola Lund Renolen (MDG)

- Annonse -

Det er planene om et massedeponi ved Storlersbakken, som nå kan føre til en ny runde med tungtransport gjennom det lille bygdesentrumet sør i Trondheim.

Massedeponiet er fra før omstridt da det vil ligge midt i den sårbare «Leinstrandkorridoren» som forbinder Bymarka med skogområdene sør og øst for byen.

Da planområdet ligger innenfor to kvikkleiresoner med «høy» faregrad så er man nødt til å etablere en motfylling før man kan begynne å ta imot masser. Og det er massene til den 212 000 m3 store motfyllingen som er tenkt fraktet gjennom Klett sentrum.

På grunn av de geotekniske forholdene så må massene til støttefyllingen dumpes nedenfor jernbanelinja, vest i planområdet. Rambøll har i den forbindelse vurdert ulike kjøreruter.

Den ene har gått fra Brøttemsvegen på Torgård og ned til Røddevegen og Bekkenget, den andre via Heimdalsvegen gjennom Klett sentrum og videre inn på Røddevegen.

Da jernbaneundergangen ved Røddevegen ikke er dimensjonert for tungtransport må trafikken gå via Klett sentrum. Hvorvidt tungtransporten vil gå forbi Nypvang barneskole på Fv. 707, via Heimdal sentrum eller ta av i Klettkrysset sier ikke rapporten noe om.

I rapporten går det frem at massetransporten vil kunne strekke seg over 2 år med driftstid fra 07 om morgenen til 19 om kvelden.

-Uforståelig

Kommunalråd og gruppeleder i SV, Ottar Michelsen, sier i en kommentar til Bydelsnytt at tungtransporten gjennom Klett er enda et argument for å avvise deponiplanene.

-SV er imot etableringen av deponiet da det er i strid med føringene om massedeponi i IKAP. Det er ødeleggende for en av de større ravinedalene, og det vil forringe Leinstrandkorridoren, i alle fall i driftsfasen, sannsynligvis permanent.

Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) sier det er meningsløst at et prosjekt som i utgangspunktet aldri burde ha blitt realisert, nå vil påføre skolebarn på Klett og Leinstrand en omfattende tungtransport

-Helt meningsløst og helt uforståelig. At man etter sterke advarsler fra alt som kan krype og gå av faginstanser fortsatt prøver å tvinge gjennom et massedeponi midt i Leinstrandkorridoren er helt uforståelig. Lerslia ligger midt i den siste resten av den økologiske korridoren som forbinder Bymarka med de andre skogområdene.

Senterparti-topp Ola Borten Moe, som selv bor på Leinstrand, sier han ikke kjenner saken godt nok til å kunne kommentere de forskjellige fasene av tiltaket.

-Bortkjøring av overskuddsmasser er et resultat av byggevirksomhet og at byen vokser. En plass må de kjøres til, med mindre noen kan trylle de bort. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid si at så langt det er praktisk mulig, så bør tungtrafikken fordeles på en slik måte at belastningen blir minst mulig.

I forbindelse med byggingen av ny E6 ble det brukt flere titalls millioner på en ny viltovergang. Nå planlegger selskapet Terminalen Entreprenør AS et massedeponi rett foran viltovergangen. (Foto: Statens vegvesen)

For å kunne realisere deponiplanene har Terminalen Entreprenør AS inngått avtale med tre forskjellige grunneiere. Bydelsnytt har snakket med to av grunneierne men de ønsker ikke å kommentere tungtransporten gjennom Klett.

Tiltakshaver har flere ganger fått muligheten til å kommentere saken, men har valgt å ikke gi noen kommentarer.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ