-1.8 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Mener utbygger tok en «kalkulert risiko» med nytt verkstedbygg

Sandmoen Næringsbygg AS mente Fylkesmannens vedtak satt selskapet i en "meget vanskelig situasjon". -Utbygger kan takke seg selv, mener derimot beboere på Sandmoen.

To større nærings- og verkstedbygg er under oppføring i det som tidligere var Sandmovegen 38. Den aktuelle tomta ble nemlig tidligere i år fradelt og har nå fått adressene Kvenildsskogen 10 og Kvenildsskogen 12

I Kvenildsskogen 12 ønsker Sandmoen Holding AS å bygge et lager- og verkstedbygg som er tenkt leid ut til Dekkmann.

Fylkesmannen opphevet i juli kommunens rammetillatelse med utgangspunkt i utnyttelsesgraden av tomta. Byggesakskontoret gav den 18. september ny rammetillatelse for tiltaket.

-Kan takke seg selv

I Kvenildsskogen 10 er selskapet Sandmoen Næringsbygg AS godt i gang med byggingen av et nytt verksted for busser og andre større kjøretøy med tilhørende kontorer for Team Verksted.

Også når det gjelder dette bygget har det kommet samlet nabomerknad fra beboere i Sandmovegen og Løvaasvegen.

53 naboer i Sandmovegen og Løvaasvegen protesterer mot et planlagt verkstedbygg på Sandmoen. (Tegning: Arc Arkitekter AS)

Beboerne er bekymret for den samlede trafikk- og industristøyen i området og mener det er viktig at regulert grøntareal ivaretas med tanke på støy og visuelle kvaliteter.

Etter at Bygningsrådet i mars opprettholdt kommunens vedtak ble saken oversendt Fylkesmannen som i juli opphevet rammetillatelsen.

Tiltakshaver søkte på nytt om dispensasjon og viste til at Fylkesmannens vedtak hadde satt Sandmoen Næringsbygg AS i «en meget vanskelig situasjon» da byggearbeidene allerede var godt i gang.

Beboerne mener tiltakshaver har seg selv å skylde da man valgte å sette i gang byggingen før klagesaken var avgjort.

Tiltakshaver antar at Fylkesmannens hensikt ikke var «å stoppe pågående bygging og påføre byggherre unødige kostnader», men derimot å «bringe orden i reguleringsmessig status og faktisk utnyttelse av tomten.»

Tiltakshaver har videre engasjert konsulentselskapet Cowi som har utarbeidet en ny støyrapport. Rapporten konkluderer med at støybelastningen for samtlige naboer vil ligge «godt under grenseverdier for dag, kveld og natt.».

Saken ligger nå hos Byggesakskontoret. Klagefristen er 11. oktober.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

PÅ FORSIDEN NÅ

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: