Disse gangveiene rustes opp i 2020

Miljøpakken vil neste år gjøre det triveligere for gående og syklende flere steder i Trondheim Sør og Byåsen.

- Annonse -

Trondhjemmerne bruker beina stadig oftere.  Hver dag går folk i byen ca 150 000 turer. Av storbyene er det kun Oslo som har en høyere gå-andel.

Tall fra Miljøpakken og Byplankontoret viser at 110 000 går til sentrum eller eget lokalsenter på maks 15 minutter. Bare på Heimdal tilsvarer dette 8700 personer.

For å få enda flere av oss til å gå eller sykle så har Miljøpakken siden 2014 investert millioner i oppgradering av snarveier og gangstier i Trondheim.

LES OGSÅ: -Nye gatelys vil gjøre det triveligere for alle som går og sykler på Kattem

Gåplanlegger i Miljøpakken Kari-Anne Rørstad, forteller at man for tiden jobber med å ruste opp snarveier til 12 forskjellige Metrobuss-stasjoner.

Gåplanlegger i Miljøpakken Kari-Anne Rørstad (bildet) forteller at belysning og nytt dekke er viktige virkemidler for å få flere til å gå og sykle. Her ved snarveien i Duedalen.

-Etter omleggingen i august så vet vi at enkelte har fått noe lenger å gå til nærmeste bussholdeplass. Skal vi få flere til å reise kollektivt så må det legges til rette for at alle kan komme seg til bussen på en rask og god måte.

Ett av tiltakene som har vist seg å gi gode resultater når det gjelder å få flere til å gå eller sykle, er etableringen av gatelys. I 2020 har derfor Miljøpakken planlagt belysning langs flere snarveier og gangveier.

-Ved siden av bedre dekke er belysning et at de viktigste verktøyene vi har. Snarveiene skal ikke bare oppleves som gode å gå, de skal også oppleves som trygge, forteller Rørstad.

Mange skoleelver bruker snarveien fra Høgreina og ned til Flatåsen skole. Snarveien er en av mange som skal rustes opp i 2020

Disse snarveiene og gangstiene rustes opp i 2020:

TRONDHEIM SØR:

  • LISBETH NYPANS VEI – Gangveien som ligger parallelt med Lisbeth Nypans veg skal få gatebelysning. Gjelder det 330 meter lange strekket mellom brua ved Uståsen og brua ved Rødstilkvegen
  • BJØRNDALEN – LERKEVEIEN –  Oppgraderes med nytt toppdekke, belysning, ny bru, benk, og rydding rundt dam. Snarveien vil tilrettelegges for vinterdrift slik at den kan brukes året rundt.
  • HØGREINA – FLATÅSEN SKOLE – Snarveien utvides til 1,2 meters bredde. Ny overbygging og nytt toppdekke. Benker. I tillegg vurderes det håndløpere i de bratteste partiene.
  • KROPPANMARKA – OKSTADPLASSEN – Ny sti inntil 1.2 m bredde. Pga viltinteresser vil dette bli en sti med lite inngrep. Traséen vil tilpasses slik at den ikke kommer i konflikt med balløkke og skøytebane på Okstadplassen.
  • BRATSBERG SKOLE –  Snarveien utvides til 2,5 m bredde. Belysning og tak over brua. Tilrettelegges for vinterdrift.

BYÅSEN:

  • ELI SJURDOTTER VEG – Leder til butikk og Metrobusstasjon. Smalt tråkk får nytt dekke, breddeutvidelse til 2,5 m, legges til rette for brøyting. Håndløper (rekkverk) i den bratteste kneika.
  • HALLSET (Metrobuss, skole, lokalsenter) – Nytt toppdekke av naturgrus og overbygning. Brøytestandard, belysning, snarveiskilt, oppgrusing avstikker mot skolegård fra Metrobusstasjon (se kart)
  • HALLSET (Fuglesangen Øvre) – Nytt dekke, ny belysning, vegetasjonsrydding, drenering, ny håndløper og benk. Vil kunne brøytes (se kart)
  • DALGÅRD – Snarveien som går fra Byåsenveien (Dalgårdbrua) og forbi idrettsanleggene skal oppgraderes
  • KYVATNET – Turstien på vestsiden av Kyvatnet (Gamle Oslovei – Sigurd Johansens veg) skal rustet opp

NB! Prosjektene er forbehold finansiering og avklaring hos diverse grunneiere før bygging

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ