Nye Tiller VGS blir ikke noe nytt signalbygg

Fylkesrådmannen foreslår at elevkapasiteten reduseres til 700 elever og at investeringsrammen reduseres med 75 millioner kroner.

- Annonse -

Jubelen stod i taket hos både elever og ansatte ved Tiller VGS, da man for to år siden fikk se vinnerutkastet til den nye skolen som skal stå ferdig i 2021.

Nå viser det seg imidlertid at skolen kan bli betydelig mer nøktern enn det man først så for seg. Årsaken skal være at Trøndelag Fylkeskommune nå ønsker å beholde mer av eksisterende bygningsmasse.

-Dette gjøres først og fremst ut i fra et miljøperspektiv. Det å bygge om og oppgradere eksisterende bygningsmasse gir betydelig mindre klimagassutslipp enn om vi skulle ha bygget nytt, forteller eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune, Rune Venås.

Arkitekt Lars Ellingsen Bæren i Arkitema Architects, som stod bak vinnerforslaget i samarbeid med ÅF Engineering, bekrefter at det har blitt gjort en rekke endringer.

-Arealet på skolen er redusert noe redusert noe gjennom arealoptimalisering og sambruk av funksjoner. Videre er det nå lagt opp til betydelig mer gjenbruk enn det som var tilfellet da vi vant konkurransen.

SLIK VAR DET TENKT: Slik så Arkitema Architects og ÅF Engineering for seg at nye Tiller VGS skulle bli seende ut.

Bæren forteller at større gjenbruk av eksisterende bygningsmasse vil gi mindre dagslys enn om man hadde bygget nytt.

-Ett av de opprinnelige kravene fra Trøndelag fylkeskommune var at det skulle være veldig gode dagslysforhold ved den nye skolen. Derfor den opprinnelige sagtannformen på taket for å hente inn overlys. Her har man senket ambisjonene noe. Man holder seg allikevel godt innenfor gjeldende krav til skolebygg, forklarer Bæren

Det siste halvåret så har Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med entreprenør, brukere, arkitekt og rådgivere bearbeidet det opprinnelige skisseprosjektet.

Ifølge Venås legges nå siste hånd på forprosjektet.

-Vi tar sikte på å sluttføre forprosjektet samt sende inn rammesøknad før jul. Går alt etter planen vil vi starte rivingen i januar, forklarer Venås som legger til at skolen nå er helt fraflyttet.

Nye Tiller videregående skole skal stå ferdig høsten 2021. I den nye skole vil det etableres en felles tannklinikk for Heimdal og Tiller.

I sitt forslag til ny økonomiplan går Fylkesrådmannen inn for å redusere elevkapasiteten med 100 elever (fra 800 til 700) og at investeringsrammen reduseres med 75 millioner kroner

Fylkestinget skal behandle Fylkesrådmannen forslag til ny økonomiplan på sitt møte i midten av desember.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: