- Annonse -

Vil gjøre Midtbyen til et triveligere sted for barn og unge

Peter Egges plass omreguleres til offentlig torg

- Annonse -

Det er plassen mellom DIGS og Trondheim folkebibliotek som nå skal få en ansiktløftning. Plassen benyttes jevnlig av skoleklasser og barnehager på grunn av nærheten til biblioteket.

Området som nå skal omreguleres omfatter også arealer i Schjoldagerveita og Søndre gate. Dette for å oppnå en sammenheng gjennom kvartalet.

Planene som var ute på høring og offentlig ettersyn før sommeren, sluttbehandles nå av politikerne.

I administrasjonens saksfremlegg til bygningsrådet heter det at opparbeidelse av plassen og etablering av lekeapparat vil være «positivt for områdets estetiske kvalitet, byrommets rolle som barnas torg, og Midtbyen som et bedre sted for barn i sentrum».

På grunn av hensynet til kulturminner i grunnen kan ikke trær som blir fjernet bli erstattet.

Saken behandles i bygningsrådet tirsdag 26. november

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: