1 C
Trondheim
fredag, april 10, 2020

/

Utbygger gravde ned forurenset masse

Utbygger opplyser at man har benyttet utenlandsk arbeidskraft og at det hele beror på en misforståelse. Kommunen krever at det ryddes opp.

Av Jan Vestre

Byggesakskontoret mottok i november to forskjellige bekymringmeldinger knyttet til et byggeprosjekt i Reidulvs gate i Trondheim.

Den ene meldingen kom fra et entreprenørfirma som tidligere hadde utført en del gravearbeider på eiendommen. Selskapet skulle gjøre noe etterarbeid og var i slutten av oktober på befaring på stedet.

Under befaringen kom det frem at store deler av inventaret som var revet ut av boligen hadde blitt liggende og slenge gjennom hele sommeren, noe som hadde ført til at materialene hadde blandet seg med grunnen.

Diverse materialer skal ha gjennom hele sommeren ha lagt og slengt rundt på eiendommen i Reidulvs gate.

Det skal ha dreid seg om gips, plastikk, flis, betong, ledninger og store mengder isolasjon og knust glass.

Ifølge entreprenørfirmaet skal det mest bekymringsfulle ha vært at det var gravd ned store mengder med flis, flislim, soilrør, og betongsekker i forbindelse med dreneringen av boligen.

Også et annet trondheimsfirma har reagert på byggeaktiviteten i Reidulvs gate. I en bekymringmelding til Byggesakskontoret hevdes det at utbygger har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft som “konsekvent jobber uten sikring”.

Kommunen krever nå at utbygger dokumenterer hvordan man planlegger å håndtere avfallet som er gravd ned på eiendommen.

På bakgrunn av bekymringmeldingene fattet Byggesakskontoret og Miljøenheten et vedtak om byggeaktiviteten måtte stanses inntil det var ryddet opp på eiendommen.

I en redegjørelse til kommunen skriver utbygger at de har vært uvitende om det ha vært gravd ned forurenset masse på eiendommen, og at det hele må bero på en misforståelse.

Det opplyses at man nå har engasjert Norconsult AS for prøvetaking og utarbeidelse av rapport.

Kommunen er imidlertid ikke fornøyd med redegjørelsen fra utbygger. Dette da den ikke inneholder noen informasjon om hvordan man planlegger å håndtere avfallet.

Siste saker:

2,944FølgereLik