19.4 C
Trondheim
fredag, juni 5, 2020

/

Rensedam vil gi ny turløype langs Hårstadbekken

Formannskapet sluttbehandler planene for Hårstadbekken rensedam.

Av Jan Vestre

Det er Statens vegvesen som på oppdrag fra Miljøpakken, har utarbeidet planene for en rensedam ved Hårstadbekken. Et anlegget som etter ferdigstillelse skal driftes av Trondheim kommune.

Bakgrunnen for det hele er at man ønsker å rense overvannet fra nye E6 og deler av bebyggelsen på Tiller, før dette renner ut i hovedvannledningen ved Hårstadbekken.

Den nye rensedammen vil rense vannet for salter, metaller og miljøgifter, noe som vil bedre levekårene for ørreten i vassdraget og Nidelva.

Vannrenseanlegget vil bestå av vil bestå av en sedimenteringsdam og en rensedam som er knyttet til hverandre med et åpent, steinsatt bekkeløp. Dagens bekk lukkes på en strekning på 50 meter ved inntaksområdet til den øvre dammen. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Hårstadbekken rensedam vil bestå av en sedimenteringsdam og en rensedam som er knyttet til hverandre med et åpent, steinsatt bekkeløp. Vanndybden vil ved normal
vannføring være 1,2 m – 1,5 m på dypeste punkt.

Det skal etter planen etableres en slak skråning i overgangen mellom rensedammene og driftsvegen med vannplanter, busker og trær. Det er vurdert at behovet for inngjerding av damanlegget ikke er til stede.

Fra bekkeinntaket og ned til sedimenteringsdammen vil dagens bekk lukkes i en strekning på 50 meter. Strekningen som lukkes er den mest forurensede delen av bekken.

Det nye renseanlegget ved Hårstadbekken vil rense overvann fra både E6 og store deler av bebyggelsen i området. (Kart: www.norgeskart.no)

I forbindelse med etableringen av rensedammen vil det settes av arealer for en fremtidig turveg med skiløype langs Hårstadbekken.

Fellesnemnda for Klæbu og Trondheim vedtok i 2018 at det skulle etableres et sammenhengende turvegnett mellom Tillermarka og Vassfjellet i Klæbu. Det er imidlertid  ikke besluttet om skiløypa fra Tiller til Klæbu skal gå via Hårstadbekken.

Saken kommer opp i formannskapet 28. januar

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Siste saker:

2,957FølgereLik