Frykter boligblokker vil ødelegge historisk kulturlandskap på Lade

Kommunedirektøren anbefaler politikerne å avvise Skanskas byggeplaner i Østmarkveien 3 og 5.

- Annonse -

Det er Skanska som nå planlegger å oppføre i alt åtte leilighetsbygg på gartneritomta ved siden av LadeTorget.

Det foreslåes blokkbebyggelse på fire til fem etasjer langs Lade Allé og Østmarkveien, og punkthus på tre til fire etasjer mot Villa Rognli og småhusbebyggelsen.

Når det gjelder utvendig materialbruk og fargesetting så er tanken at dette skal utarbeides i samråd med byantikvaren. Det er blant annet tenkt brukt tegl, noe som vil være en videreføring av materialbruken i den gamle sardinfabrikken som i er LadeTorget.

Det foreslås et 2,5 meter bredt fortau langs bebyggelsen mot Østmarkveien, som avsluttes i sør i et offentlig torg. Bredden på kjørefeltet i Østmarkveien foreslås videre redusert fra seks meter til fem meter.

Kulturlandskap

Det planlagte boligprosjektet vil ligge i nærområdet til flere bygninger med «antikvarisk verdifull» bebyggelse – Lade kirke, Lade gård, Villa Rognli og deler av Ringve.

Kommunedirektøren frykter det planlagte boligprosjektet i Østmarkveien 3 og 5 vil forringe et viktig kulturlandskap på Lade (Foto: TAG Arkitekter Trondheim)

Skanska ønsket i utgangspunktet å bygge boligblokker på inntil 6 etasjer, men detter ser iløpet av planprosessen justert ned til 5 etasjer. Kommunedirektøren mener imidlertid fortsatt at prosjektet ikke er tilstrekkelig avpasset til det historiske herregårdslandskapet i området.

I saksfremlegget fra Kommunedirektøren heter det at herregårdslandskapet fremdeles kan oppleves som et «uavbrutt landskap sett fra viktige ståsted», og som dermed utgjør et «unikt nasjonalt viktig kulturmiljø».

Videre poengteres det at kollene er en «svært verdifull del av bybildet» og den «visuelle sammenhengen» mellom lystgårdene og Lade kirke / Lade gård er «vesentlig for å kunne lese og oppleve det historiske landskapet».

Skanska er imidlertid ikke enig i vurderingen og viser til at prosjektet er endret etter byantikvarens innspill og at det er arbeidet med å få til sikt gjennom området.

Det påpekes videre at Lade gård «i den grad man kan se den gjennom trærne», vil ligge foran den nye bebyggelsen.

Bygningsrådet skal tirsdag 25. februar ta stilling til hvorvidt planforslaget skal sendes ut på offentlig høring.

(Foto: TAG Arkitekter Trondheim)
(Foto: TAG Arkitekter Trondheim)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ