14 C
Trondheim
søndag, september 26, 2021
- Annonse -spot_img

VESTBYEN: Mener nye boliger vil svekke kulturhistorisk villastrøk

Men byantikvaren er fornøyd med endringene som er gjort i byggeplanene for Kaptein Roosensvei 51.

- Annonse -

OPPDATERT: Bygningsrådet har avvist klagen fra naboene. HER finner du saksprotokollen. (ekstern link)

Det er selskapet Tekam Eiendom AS som ønsker å oppføre 3 nye boenheter i Kaptein Roosens vei 51. Byggesakskontoret godkjente rammesøknaden i oktober.

Det ble i vedtaket gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan både når det gjelder plassering av bebyggelse og antall etasjer.

Naboer i området er imidlertid lite begeistret for byggeplanene, og mener tiltaket med sin byggehøyde vil “svekke områdets karakter som et kulturhistorisk verdifullt villaområde”.

Det vises blant annet til at naboeiendommen Kaptein Roosens vei 53, er en “antikvarisk verdifull bebyggelse” og at denne derfor bør vernes om.

Tekam Eiendom AS ønsker å bygge 3 boliger i Kaptein Roosens vei 51 på Byåsen. (Illustrasjon: Sivilarkitekt Håvard Eide AS)

I sitt tilsvar skriver tiltakshaver at det er den totale byggehøyden som er vesentlig for tiltakets uttrykk, og ikke antall etasjer.

Det vises også til at husenes plassering og høyde har blitt “utførlig diskutert, behandlet og revidert” etter innspill fra Byggesakskontoret, Miljøenheten og Byantikvaren over en periode på 3 år.

I en mail til Byggesakskontoret skriver Byantikvaren at man ikke har flere kommentarer til prosjektet og at tidligere innspill i stor grad er imøtekommet. Man mener det er positivt at antall bygninger er redusert til 3 og at disse ikke har betydelig større grunnflate enn øvrig bebyggelse i området.

Saken behandles i Bygningsrådet tirsdag 25. februar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

ANNONSE:spot_img

LES OGSÅ