12.9 C
Trondheim
søndag, september 26, 2021
- Annonse -spot_img

BERG: -Dette er ikke fortetting med kvalitet

Et enstemmig bygningsråd har gitt 16 naboer medhold i klagen mot et fortettingsprosjekt i Sigurd Slembes veg.

- Annonse -

Byggesakskontoret godkjente i desember en rammesøknad for riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av en ny 4-mannsbolig i Sigurd Slembes veg 1 på Berg.

Vedtaket ble påklaget av i alt 16 naboer i Sigurd Slembes veg, Paul Fjermstads veg, Harald Gilles veg og Kong Inges gate.

Flere naboer mente bygget med sine store glassfasader og verandaer, ville gi et “massivt” innsyn i tillegg til tap av utsikt og sollys.

Andre mente bygget var “svært dårlig” tilpasset eksisterende bebyggelse, både når det gjaldt utforming og størrelse, og stilte spørsmål ved hvorvidt plan- og bygningslovens paragraf om “visuelle kvaliteter” var oppfylt.

I sin innstilling til bygningsrådet gikk Kommunedirektøren inn for å opprettholde vedtaket fra Byggesakskontoret.

I sitt saksfremlegg påpekte Kommunedirektøren at det omsøkte tiltaket uten tvil ville innebærer en “endring” for naboene, men at tomten med sin beliggenhet var godt egnet til fortetting.

Bokvalitet

Da bygningsrådet behandlet saken tirsdag fremmet imidlertid Trygve Bragstad (H) et alternativt forslag på vegne av H, V, AP, SP, SV og MDG. Her gikk man inn for å gi naboene medhold i sine klager.

I sitt innlegg påpekte Bragstad at selv om husene i området har ulik utforming og alder, så har allikevel strøket et helhetlig preg.

Trygve Bragstad

Bragstad mente i likhet med naboene at det var en del utfordringer knyttet til byggets volum og utforming.

-Når uteområdet erstattes av veranda på høyde med naboens gesims og når vegg blir åpne vindusflater så forringes bokvaliteten for nabolaget på en måte som blir urimelig.

Bragstad understreket imidlertid at det ikke var noe å si på byggets visuelle kvaliteter i seg selv.

Marte Løvik (SP) mente også at det var et “fint hus” og at det var mulig å få til et godt fortettingsprosjekt på tomta, men at bygget var for “voldsomt” for området.

Løvik sa at man i det aktuelle området hadde hatt en del fortettingsprosjekt med kvalitet, men også en del uten kvalitet. Hun var derfor glad for at det aktuelle forretningsprosjektet i Sigurd Slembes veg 1 nå ble avvist.

Ola Lund Renolen (MDG) var i sitt innlegg inne på at Trondheim i fremtiden muligens måtte åpne for fortettingsprosjekt som dette om man skulle unngå bygging på dyrka mark. Han var imidlertid klar på at dette måtte skje med en overordnet plan og ikke tilfeldig.

-Tilfeldigheter i markedet skal ikke bestemme hvor slike fortettingsprosjekt skal skje. I de kommende KPA-diskusjonene må vi derfor ta stilling til hvilke området av byen vi ønsker en slik utbygging.

Det alternative forslaget hvor man ga naboene medhold ble enstemmig vedtatt av bygningsrådet.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

ANNONSE:spot_img

LES OGSÅ