Foreslår seks nye gågater og 300 færre p-plasser

Ny gatebruksplan for Midtbyen sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

- Annonse -

Trondheim sentrum skal få ny gatebruksplan. Politikerne skal nå diskutere Kommunedirektørens forslag, før planene sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Hovedformålet med den nye gatebruksplan er å få flere til å la bilen stå. Planen skal også bidra til å gjøre Midtbyen et «attraktiv, levende og tilgjengelig» sentrumsområde.

Dette er noen av hovedpunktene i forslaget til ny gatebruksplan:

  • SEKS NYE GÅGATER: Nordre gate nord, Carl Johans gate, Brattørgata, del av Krambugata,Kongens gate mot Søndre gate og kanalpromenaden. Gatene tilrettelegges enten helt uten biltrafikk, eller for betydelig redusert biltrafikk og utvidet areal for gange og byliv.
  • ETABLERING AV NYE BYROM: Nordre gates allmenning, del av Dronningens gates allmenning og Gamle Bybro mot vest. Eksisterende bilarealer må opparbeides til arealer for gående og syklende, med rom for lek, opphold, beplantning og møblering.
  • OPPGRADERING AV GAMLE BYROM : Plassen foran Stiftsgården, Kongens gates allmenning, Krigsseilerplassen, Ravnkloa og Cicignons plass. Byrommene må få økt tilbud for opphold
Kartet viser de vikgste forslagene l ltak i Midtbyen med oppgraderte og forlengede gågater og gangforbindelser, og oppgraderte byrom (Kart: Trondheim kommune)
  • NY SYKKELGATER: Fjordgata-Sandgata og Dronningens gate (fram til Prinsens gate). Tre nye nord-sør: Tordenskiolds gate, Søndre gate (Olav Tryggvasons gate-Kongens gate) og nordre del av Munkegata.
  • NYE GANG- OG SYKKELBROER: Ilen-Nidarø, Ravnkloa-Vestre kanalkai, Krigsseilerplassen-Dokkgata, Dronningens gates allmenning-Bakklandet, Schirmers gate-Øya.
  • 150 – 300 FÆRRE PARKERINGSPLASSER: Bruke frigitt plass til opphold, bredere fortau og sykkelparkering. HC-parkeringsplasser erstattes i minst like stort omfang, og med tilsvarende eller bedre lokalisering som plasser som fjernes. Bruke prisforhold og tidbegrensing aktivt som virkemidler for å flytte etterspørselen etter parkering fra gate til parkeringshus.
  • ENDRET KJØREMØNSTER: Fjerne personbiltrafikk fra Bakke bru i retning mot Midtbyen for å redusere trafikk inn i Olav Tryggvasons gate, og for å redusere konfliktnivået i krysset Kjøpmannsgata/Fjordgata. Lede biltrafikk bort fra Prinsens gate for å sikre framkommelighet for kollektivtrafikken.

Bygningsrådet skal diskutere forslaget til ny gatebruksplan den 9. juni

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ