- Annonse -

STOKKÅSEN: Mener kommunen tar urimelig høye gebyr

Utbygger fikk ikke medhold i bygningsrådet. Nå avgjøres saken av Fylkesmannen.

- Annonse -

Selskapet Sæterbakken AS fikk i oktober i fjor godkjent fem ulike rammesøknader for oppføring av eneboliger med carport i det som nå heter Stokkåsen.

Alle husene ser helt like ut og er knyttet til samme utbyggingsprosjekt. De fem søknadene ble sendt samlet inn til kommunen, men ble behandlet som fem enkeltstående søknader.

Dette skulle få betydning for hvor stort behandlingsgebyr kommunen beregnet.

Utbygger fikk et gebyr for på kr. 29.190,- for hvert av husene. Da prosjektet også var avhengig av dispensasjon fra takform og skolekapasitet, ble det gitt et gebyr på kr. 10.540,- for hvert av husene.

Hadde kommunen sett de fem søknadene under ett, ville utbygger derimot fått et gebyr på kr. 77,- pr. m2. (Hvert av husene har et bruttoareal på 249m2) Videre ville gebyret for dispensasjonene bli beregnet kun en gang.

De fem eneboligene ser likedan ut og tilhører samme utbyggingsprosjekt. Kommunen har beregnet gebyr for hvert av husene og ikke samlet.

Dette mente utbygger var urimelig og ba om at gebyret ble redusert. Kommunen avslo søknaden og saken endte derfor denne uken opp i bygningsrådet.

I sin innstilling skriver Kommunedirektøren at det ikke er meningen at kommunen skal måtte beregne konkret hvor mange timers arbeid som medgår til å behandle den enkelte søknad.

Det vises til rettspraksis og forvaltningspraksis hvor det har blitt akseptert en viss standardisering av gebyrsatsene med utgangspunkt i de «gjennomsnittlige utgifter for vedkommende sakstype».

Kommunedirektøren understreker også at det er heller ikke slik at selvkostprinsippet innebærer at inntektene for det enkelte år maksimalt kan tilsvare årskostnader for kommunen.

Det vises til retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor det fremgår at utgifter og kostnader må sees over en periode på inntil 5 år.

Politikerne valgte å følge kommuneadministrasjonens innstilling og saken er nå sendt over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: