Her skjer det flest trafikkulykker i Trondheim

I forbindelse med ny trafikksikkerhetsplan for Trondheim er det utarbeidet en oversikt over 73 ulykkes- og problempunkter i det fysiske veinettet i kommunen. Se hele listen her.

- Annonse -

SE HELE OVERSIKTEN NEDERST I SAKEN

Den nye planen vil gjelde for perioden 2020-2024 og skal danne retning for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

Selv om planen i seg selv ikke medfører noen bevilgninger, så skal den tydeliggjøre mål og og prioriterte områder i trafikksikkerhetsarbeidet.

I forbindelse med den nye planen er det utarbeidet en analyse av trafikkulykker i Trondheim i perioden 2008 – 2017.

Hovedfunnene i analysen er at selv om antall politirapporterte trafikkulykker med personskade går ned totalt sett, så er det ingen reduksjon i antall personer som blir drept og hardt skadd.

Analysene viser at aldersgruppen 16-20 er mest utsatt for trafikkulykker med
personskade og at denne gruppen er overrepresentert i befolkningen.

I Leinbakkan er det i dag fartsgrenser på både 30 og 50 km/t. Politikerne er åpen for at det 30 km/t innføres på alle kommunale veier.

Videre viser analysene at mer enn halvparten av de drepte og hardt skadde hadde reist med enten sykkel, moped eller motorsykkel. Fotgjengere er imidlertid den største gruppen blant hardt skadde og drepte.

Problempunkter

I forbindelse med den nye trafikksikkerhetsplanen er det også definert en rekke «problempunkter» i det fysiske vegnettet i Trondheim.

Problempunktene er vektet ut fra ulike kriterier og rangert innbyrdes. Det er lagt vekt
på å prioritere de tiltakene som kommunen mener vil gi størst effekt med tanke på å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken.

Når det gjelder noen av problempunktene som listes opp så er det allerede avsatt midler. Dette gjelder blant annet Ringvålvegen på strekningen Leinbakkan til Hestsjøen, hvor det mangler tilbud for gående.

Før andre problempunkter spilles inn til budsjett, så skal utfordringene på stedet utredes nærmere. Det skal også gjøres en nøye vurdering av forholdet mellom tiltakets nytte og kostnad.

Høring

Da formannskapet diskuterte den nye trafikksikkerhetsplanen, ble det foreslått å innføre en fartsgrense på 30 km/t på kommunale veier i sentrumsområder og rundt skoler og barnehager.

I Industriveien på Heimdal mangler det kollektivplattform og tilhørende gangtilbud på østsiden av vegen.

Det skulle videre vurderes om denne fartsgrensen skal gjelde alle kommunale veier. Behov for høyere fartsgrense skal begrunnes særskilt.

Flertallet i formannskapet mente også at kommunen må ta et større ansvar for at unge lærer grunnleggende trafikkregler og hvordan man ferdes trygt i trafikken. Dette kan blant annet gjøres gjennom å tilby trafikalt grunnkurs som valgfag på ungdomsskolen

Det forventes at den nye trafikksikkerhetsplanen kan legges frem for vedtak høsten 2020.

DETTE ER PROBLEMPUNKTENE I TRONDHEIM:

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ