Flytter 200 p-plasser fra bakkeplan til ny p-kjeller

I byggeperioden fram til høsten 2022 vil Gryta bli stengt for biltrafikk.

- Annonse -

Det er BANE Nor Eiendom som skriver dette i en pressemelding.

Når det nye parkeringsanlegget står ferdig, vil 200 parkeringsplasser bli flyttet fra gateplan ned under bakken. Dette vil frigi plass til sykkelvei, kollektivtrafikk og nye byrom ved Trøndelags viktigste knutepunkt.

Gryta P-kjeller blir et moderne parkeringsanlegg med stor kapasitet og løsninger for elbillading. Sammen med den nye kollektivterminalen på Trondheim S legger P-kjelleren til rette for alle typer transport og forbedrer tilgjengeligheten for gående og syklende.

– Gryta P-kjeller er mye mer enn et eiendomsutviklingsprosjekt for oss. Det er første byggetrinn i et grønt byutviklingsprosjekt og et viktig bidrag til en ny og levende bydel, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Parkeringskjeller

Det er Bane NOR Eiendom AS som gjennom sitt eiendomsutviklingsselskap «Trondheim
Stasjonssenter Gryta AS» er byggherre for den nye parkeringskjelleren. Trym Bygg og Anlegg AS er entreprenør.

Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 190 millioner kroner. Rammen inkluderer en god del forberedelser for kommende byggetrinn.

– Dette er et komplekst prosjekt med mange involverte. I tett samarbeid med Bane NOR
Eiendom skal vi skal løse det på en god måte til det beste for byens befolkning, sier Gabriel Bjørseth, ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet hos entreprenøren Trym Bygg og Anlegg AS.

Gryta P-kjeller bygges under bakken langs kanalen fra krysset ved Politihuset og Scandic
Nidelven til Jernbanebrua ved Trondheim S. Parkeringsanlegget blir på 5 500 kvm og får plass til 200 biler.

På bakkeplan over den nye parkeringskjelleren skal det etableres en ny, oppgradert
fylkesveg med kollektivfelt og holdeplasser. Parkeringsdekket over dagens bussterminal skal senere rives.

Stenger for biltrafikk

I byggeperioden fram til høsten 2022 blir Gryta stengt for biltrafikk, men åpen for gående,
syklister, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. Omkjøring blir skiltet via Fjordgata.

Utbyggerne vil gjennom hele byggeperioden holde trafikanter, næringsdrivende og beboere i området løpende orientert om omkjøringer, stenginger og andre aktiviteter.

Kartskisse over anleggsområdet, midlertidige holdeplasser og gangsti i deler av byggeperioden. (Illustrasjon: Tibe T)

– Vi vil oppdatere folk på hva som skjer, slik at de får en trygg og forutsigbar hverdag. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom infomøter, vår egen SMS-varslingstjeneste, prosjektets nettside, media og skilting og informasjon på anleggsområdet, forteller Hognestad.

Kollektivtrafikken i området vil kun bli berørt ved at det vil bli etablert en midlertidig trasé utenfor anleggsområdet.

Når den nye parkeringskjelleren etter planen skal stå klar høsten 2022, er målet at det nye gate og trafikkmønsteret mellom Jernbanebrua og Brattørbrua også skal være etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ