-1.9 C
Trondheim
torsdag, januar 20, 2022
- Annonse -

Skovgårdkrysset kan forsinke nye boligblokker på Charlottenlund

Kommunedirektøren sier kapasiteten i Skovgårdkrysset er sprengt og vil ha Bundalsforbindelsen på plass før planlagte boligblokker i Jakobslivegen og Tunvegen kan taes i bruk. Utbygger mener dette er urimelig.

- Annonse -

Det er i forbindelse med byggingen av ny og større Bunnpris-butikk i Jakobslivegen 7, at IK Lykke Eiendom nå ønsker å sette opp to boligblokker med totalt 20-25 leiligheter.

Det ene leilighetsbygget vil ligge over dagligvareforretningen i Jakobslivegen, mens det andre blir liggende over to etasjer med parkeringskjeller langs Tunvegen.

I en rapport fra rådgivingsselskapet Vianova vil den nye bebyggelsen føre til en trafikkøkning på 160 kjøretøy i døgnet. Når det gjelder Skovgårdkrysset vil trafikken øke med 8 kjøretøy i timen i rushtiden.

I et saksfremlegg til bygningsrådet vedgår Kommunedirektøren at 8 biler ekstra i timen isolert sett ikke er problematisk, men at man allikevel ønsker at Brundalsforbindelsen settes som et rekkefølgekrav.

IK Lykke Eiendom ønsker å bygge to boligblokker i Jakobslivegen og Tunvegen. (illustrasjon: Øystein Thommesen AS)

Dette da man ønsker å ha en lik holdning til alle planer i området.

IK Lykke Eiendom mener på sin side det er urimelig å stanse prosjektet ved å knytte det opp mot et stort infrastrukturprosjekt hvor mye fortsatt er uklart. Dette da trafikkøkningen vil være minimal.

Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget sendes ut på høring og offentlig ettersyn, men at det før sluttbehandling skal settes et rekkefølgekrav om at Brundalsforbindelsen må være etablert før blokkene kan taes i bruk.

Saken kommer opp til politiske behandling i bygningsrådet den 10. november.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ