- Annonse -spot_img

Kommunedelplan for Klett ut på høring og offentlig ettersyn

Vil skjerme dyrka mark, men går inn for å utvikle dagens bygdesentrum med opptil 60 nye boliger, flere handels- og servicetilbud, offentlige tjenester og sosiale møteplasser.

- Annonse -spot_img

Hensikten med planarbeidet har vært å utarbeide en helhetlig plan for utviklingen av Klett som ett av Trondheims fire såkalte «bygdesentrum».

Den nye kommunedelplanen, som nå sendes ut på høring og offentlig ettersyn, skal gi føringer og avklaringer for kommende detaljreguleringsplaner i området.

Jordbrukslandskapet på Leinstrand regnes i dag som ett av arealene i Trondheim med størst landbruksverdi, både med hensyn til produktivitet og som en del av et samlet landbruksmiljø.

I forslaget til ny kommunedelplan videreføres Klett som et landbruksområde hvor dyrkamarka skjermes.

Det legges imidlertid opp til at dagens bygdesentrum kan utvikles med nye boliger, ulike handels- og servicetilbud, offentlige tjenester og sosiale møteplasser.

Slik ser man for seg at «nye» Klett kan bli seende ut. Illustrasjon hentet fra planbeskrivelsen.

Når det gjelder utviklingen av Klett sentrum er det gjort følgende hovedgrep.

  • Område vest for rundkjøringa (Cirkle K / FK butikken) videreføres og tydeliggjøres som næringsareal
  • Område nord for Heimdalsvegen (Bunnpris / Klett kafe) avsettes som kombinert bebyggelse med forretninger, tjenesteyting og 26-36 boliger. I tillegg skal det etableres et torg som skal henvende seg mot Heimdalsvegen.
  • Område sør for Heimdalsvegen (tomta mellom samfunnshuset og rundkjøringa) avsettes som kombinert bebyggelse og anlegg hvor det tillates etablert 19-33 boenheter. I tillegg åpnes det for etablering av næring i første etasje mot Heimdalsvegen. Sørøst i området skal det etableres et nærmiljøanlegg/aktivitetsområde på minimum på 2 dekar.
  • Østlige del av Heimdalsvegen og nordlige del av Røddevegen avsettes med
    bestemmelsesområde miljøgate

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 8. desember. Saksdokumentene finner du HER.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ