12.3 C
Trondheim
søndag, september 25, 2022
- Annonse -

Bygde ulovlig i strandsonen – må rive terrasse og trapper

Kommunen mener tiltakshaver har tatt seg til rette i et område som er ment for allmennheten.

- Annonse -

En eiendomsutvikler fra Trondheim har fått varsel om at han må rive terrasser, trapper og gjerde i tilknytning til en hytte ved Flakk på Byneset. Årsaken er at dette skal være satt opp ulovlig innenfor det såkalte 100-metersbeltet.

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd er det i dag et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Hensikten er å sikre allmennheten best mulig tilgang til strandsonen.

Det er imidlertid anledning til å søke den enkelte kommune om dispensasjon noe eiendomsutvikleren nå har gjort.

I søknaden ber man om ettergodkjenning av to trapper og én av to terrasser som allerede er bygd. Trappene gir adkomst til henholdsvis terrasseplanet tilknyttet hytte og til flatt tak på naust og videre inngang til naustet.

Eiendomsutvikleren mener at selv om omsøkte tiltak ligger innenfor et område regulert som friluftsområde så bør ikke det være til hinder for at de godkjennes.

Eiendomsutvikleren annonserte lenge hytta til leie på FINN. Annonsen skal nå være fjernet/utgått. (Skjermdump fra Finn.no)

Det argumenteres med at den største terrassen ligger i et bratt og ulendt terreng som består av «store og skarpe steiner». Eiendomsutvikleren mener at det å fjerne terrassen vil være uheldig ut fra «sikkerhetsmessige hensyn».

Når det gjelder trappene argumenteres det med at disse er bygd på en «visuelt pen måte som glir godt inn i terrenget». Videre påpekes det at den ene trappen går ned til et naust som ble godkjent allerede på 80-tallet.

Må rive

Byggesakskontoret mener utførte tiltak vil hindre allmennhetens muligheter til å ferdes langs sjøen og utgjør en «vesentlig tilsidesettelse» av bestemmelsene om 100-metersbeltet

Den 19. mars ble det sendt ut et varsel om pålegg om retting av forholdet. Det vises til en befaring på eiendommen et par dager tidligere hvor man konstaterte at det var utført byggearbeid som «utvilsomt» var søknadspliktig og som ikke var omsøkt og godkjent.

Denne terrassen er satt opp ulovlig og kan måtte rives. Tiltakshaver har nå imidlertid søkt om ettergodkjenning av tiltaket.

Det ble i brevet gitt frist til den 10. april med å rette opp i forholdet. Eiendomsutviklerens advokat ba om en fristutsettelse og sendte den 22. april inn en dispensasjonssøknad.

Byggesakskontoret sendte den 30. april en anmodning til Statsforvalteren i Trøndelag om en uttalelse i saken.

-Vi har ennå ikke fått sett på den konkrete saken, men rent generelt kan vi si at det skal mye til for at det gis dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet, forteller fungerende Klima- og miljødirektør Anne Sundet Tangen.

Stort press

Sundet Tangen forteller at man hvert år får inn rundt 260 saker som omhandler bygging i strandsonen.

-En del av sakene handler om ettergodkjenning av allerede utførte tiltak. Det kan være at man har fått innvilget søknad om å rive en falleferdig hytte eller naust for å sette opp noe nytt, og så har man gått utover gitte tillatelser

I følge Sundet Tangen varier det mye hvor stort presset er på strandsonen i de ulike delene av fylket.

-I Trondheim er det generelt et stort press på strandområdene. Det mange ikke tenker på er at strandsonen også skal være tilgjengelig for båtfolket. Dermed holder det ikke med å si at det ikke er noe problem for gående å ferdes i området. Er det bygd for tett på sjøen så vil båtfolket kunne føle at de legger til ved en privat eiendom og således føle et stort ubehag, forklarer Sundet Tangen.

Eiendomsutvikleren har bygd to terrasser i strandsonen uten godkjenning. I en søknad om ettergodkjennelse av tiltakene heter det at man vil rive den minste terrassen (bildet) senest 1. juni.

I juni i fjor ble nye retningslinjer for bygging i strandsonen sendt ut på høring. Regjeringen ønsker at det skal bli lettere å bygge innenfor 100-metersbeltet der det i dag er lite press på strandsonen.

Hensikten er at man mener dette kan bidra til større næringsutvikling og bosetting langs kysten. Det understrekes imidlertid at byggeforbudet fortsatt skal praktiseres strengt i Oslofjordregionen og i pressområdene i Sør- og Midt-Norge.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland ønsker ikke å si noe om hvorvidt Trondheim inngår i et slikt pressområde.

-De nye retningslinjene for planlegging i strandsonen langs sjøen er fortsatt under arbeid her i departementet. Vi må derfor komme tilbake til dette noe senere, sier Hofstad Helleland til Bydelsnytt.

Saken ligger nå hos Byggesakskontoret hvor man venter på en uttalelse fra Statsforvalteren

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: