Nekter å godta bot fra kommunen

Eierne av Kongens gate 37 og Søndre gate 25 nekter å betale det man mener er urettmessige gebyr fra Trondheim kommune. Nå kommer klagesakene opp i formannskapet.

- Annonse -

Formannskapet må neste uke ta stilling til hvorvidt to gårdeiere skal få medhold i sine klager på ilagt miljøgebyr.

De to gårdeierne ble tidligere i år ilagt hvert sitt gebyr på 1000 kroner for det Trondheim Parkering mener har vært tilfeller av mangelfull strøing på fortauene.

I Trondheim har bystyret delegert ansvaret for å følge opp § 4-3 i de lokale politivedtektene til Trondheim Parkering. Paragrafen omhandler huseiers plikt til å strø.

«Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortau og gang- og
sykkelveg utenfor eiendommen når det er glatt.»

Søndre gate 25

Eier av Søndre gate 25 ble ilagt sitt gebyr etter en kontroll på formiddagen den 11. mars. Betjenten fra Trondheim Parkering skrev i sitt notat at det var «noe grus ytterst ved veibanen«, men at det ellers var «veldig glatt«.

Gårdeier klagde på vedtaket den 26. mars. I klagen gjøres det gjeldende at fortauet var forskriftmessig strødd og at gebyret derfor må trekkes.

Trondheim Parkering mener dette ikke er god nok strøing av fortauet ved Søndre gate 25 (Foto: Trondheim Parkering)

Det vises til at den aktuelle betjenten selv skrev i sitt notat at det var observert gammel strøsand. Det vises også til bilder tatt av betjenten hvor gårdeier mener det går frem at det er strødd.

Trondheim parkering skriver i sitt svar den 6. april at man ikke finner noen grunn til å ettergi gebyret. Det vises til at det i sentrumsgater stilles «strenge krav» til vedlikehold av fortau. Det påpekes at det var glatt på fortauet ved kontrolltidspunktet og at det ikke kan aksepteres.

Kongens gate 37

Også eier av Kongen gate 37 har klaget på ilagt gebyr etter kontroll på formiddagen den 26. januar.

I sin klage skriver huseier at hun «liker å strø med grovsalt, da dette er mer renslig
enn sand.» Det påpekes at grovsalt ikke vises like godt på fortauet som strøsand.

Huseier av Kongens gate 37 forklarer at det var strødd med grovsalt og at dette ikke vises like godt som strøsand (Foto: Trondheim Parkering)

Huseier skriver videre at det var strødd med grovsalt den aktuelle dagen etter at brøytebilen hadde vært der. Ifølge huseier skal det ikke ha vært «vesentlig» glatt da hun gikk ut for å strø.

Trondheim parkering har to ganger avvist klagen fra huseier. Det vises til at det var glatt på fortauet ved kontrollen og at det ikke var strødd på en måte som gjorde at det var trygt å gå.

Klagesakene kommer opp i formannskapet tirsdag 8. juni

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ