14 C
Trondheim
søndag, september 26, 2021
- Annonse -spot_img

Politikerne sa ja til vedskjul i Bymarka

Hytteeier fikk medhold i sin klage på kommunens vedtak.

- Annonse -

OPPDATERT: Bygningsrådet gikk tirsdag tirsdag inn for å gi hytteeieren  medhold i sin klage. Dermed gikk politikerne imot Kommunedirektørens innstilling.

En hytteeier i Hallsetaunvegen i Bymarka sendte i desember inn en søknad om å få sette opp et vedskjul inne på egen tomt.

Da eiendommen er vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFR), ble det fra søkers side poengtert at vedskjulet ikke ville være synlig utenfor egen tomt, og at det derfor ikke kunne “redusere allmenhetens naturopplevelser på noen som helst måte“.

Det ble videre gjort gjeldende at vedskjulet ikke ville medføre noe naturinngrep da det skulle oppføres på samme plass som et tidligere vedskjul. Hytteeieren påpekte også at vedskjulet ikke ville føre til økt bruk av eiendommen.

Byggesakskontoret var imidlertid ikke enig i hytteeierens vurderinger og avslo i februar søknaden. Det ble vist til at hytta ligger inne i Bymarka og at det derfor må tas særlig hensyn til natur og friluftsinteresser.

Det ble påpekt at hensynet bak KPA og dispensasjonspraksisen er at “allmennhetens behov for friluftsliv og bruk av marka” skal prioriteres fremfor “private anlegg som er til glede for få“.

Det ble også påpekt at det tidligere vedskjulet ikke var omsøkt og at det dermed var satt opp ulovlig.

Hytteeieren sendte et par dager etterpå inn en klage på vedtaket hvor han stilte seg undrende til kommunens argumentasjon. Det ble i klagen vist til andre dispensasjonssaker hvor kommunen hadde sagt ja.

I sin innstill til bygningsrådet går Kommunedirektøren inn for å opprettholde kommunens avslag selv om man er enig med søker i at vedskjulet ikke vil være spesielt synlig for andre.

Det blir imidlertid vist til det på hytteeiendommen allerede er 3 bygg på til sammen 70m2, og at oppføringen av et nytt bygg vil gi en “uheldig presedens” og “undergrave KPA som verktøy for ivaretakelse av marka som felles rekreasjonsområde”.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 8. juni. Hytteeieren er for øvrig varamedlem til bystyret. 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

ANNONSE:spot_img

LES OGSÅ