14 C
Trondheim
søndag, september 26, 2021
- Annonse -spot_img

NARDO: Utbygger mener dette bildet viser at kommunen tar feil

Byggesakskontoret mener planlagt enebolig i "Blomsterbyen" vil bryte med resten av bebyggelsen i området og har avslått rammesøknaden. Nå kommer klagesaken opp til politisk behandling.

- Annonse -

Det er TVS Bygg AS som på vegne av en privat tiltakshaver, har søkt om å få oppføre et bolighus med to boenheter i Løvetannvegen 1 i boligområdet “Blomsterbyen” på Nardo.

Boligen vil strekke seg over 3 etasjer og ha et samlet areal på ca. 340 m2.

Utnyttelsesgraden av tomta vil være på ca. 19%, men øke til ca. 28% om eiendommen deles slik det også er søkt om.

Tiltaket betinger fire dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan og at det gis tillatelse til opprettelse av en ny avkjørsel.

Byggeplanene har møtt motstand hos fire naboer i Bregnevegen, Symrevegen og Løvetannvegen. Innvendingene har i stor grad gått på byggets høydevirkning og utnyttelsesgrad av tomta.

Strøkskarakter

Byggesakskontoret mener boligen i seg selv har gode visuelle kvaliteter, og at den fremstår som “en moderne bolig med gode løsninger både med tanke på fasadeuttrykk, planløsning og utnyttelse av utsikt og soltilfang.”

Tiltakshaver mener planlagt bolig i Løvetannvegen 1 ikke vil være med dominerende enn andre boliger i strøket

Kommunen mener imidlertid, i likhet med naboene, at bygget vil fremstå dominerende i forhold til omkringliggende bebyggelse og at det ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til sine omgivelser.

Byggesakskontoret mener høydevirkningen vil underbygges av fasadens “relativt store” lengde på 16,9 meter.

Det vises videre til at “Blomsterbyen”, til tross for sin differensierte småhusbebyggelse, allikevel har det fellestrekk i at boligene fremstår som “lave toetasjes hus”.

Byggesakskontoret avslo på bakgrunn av blant annet dette, rammesøknaden i desember i fjor. Vedtaket ble påklaget av ansvarlig søker som mente begrunnelsen ikke var basert på et “nøytralt faktagrunnlag” men derimot “synsing”.

Gjennom en rekke bilder mente man å kunne vise at området på ingen måte hadde noen “enhetlig strøkskarakter” slik Byggesakskontoret hevdet.

Det ble videre vist til at området hadde en rekke flermannsboliger og rekkehus som fremstod som lave toetasjes hus.

Klagesaken kommer opp i bygningsrådet den 3. august

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

ANNONSE:spot_img

LES OGSÅ