11 C
Trondheim
tirsdag, september 27, 2022
- Annonse -

Vil bygge om naust til drivhus – kommunen sier nei

Mener store glassflater ned mot sjøen vil øke privatiseringen av strandsonen.

- Annonse -

En tiltakshaver i Hangerslettvegen på Byneset har fått avslag på sin søknad om å bygge om et eksisterende naust til drivhus. Kommunen sier også nei til ønsket om å få etablere en flytebrygge.

Avslaget kommer etter at Stasforvalteren frarådet å gi dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 som går på byggeforbud i 100-metersbeltet i strandsonen.

Stasforvalteren viser til at eiendommen grenser mot et areal som er registrert som «svært viktig» friluftsområde som også benyttes som rasteområde for flere fuglearter. Det skal også være leveområde for oter.

Stasforvalteren påpeker at en bruksendring av naust til drivhus vil gi et «endret visuelt inntrykk» av bygget fra sjøsiden. Videre heter det at «store glassflater mot sjøen» vil kunne oppfattes mer privat på linje med en hytte eller anneks.

Tiltakshaver mener at en flytebrygge nedenfor naustet, som man ønsker å bygge om til et drivhus, vil gi lettere adkomst til området for blant annet kajakkpadlere. (Fra kommunens sakspapirer)

Statsforvalteren mener en ombygging vil kunne føre til at området rundt blir mindre brukt av allmenheten. Det kan også gi fare for presedensvirkninger ved at andre vil kunne ønske seg tilsvarende bygg i strandsonen.

Hobbygartnere

I sin dispensasjonssøknad skriver tiltakshaver at man er «lidenskapelige hobbygartnere» som har lenge hatt behov for et drivhus slik at man skal kunne utvikle denne interessen.

Tiltakshaver ønsker å bruke en av bygningene som allerede finnes på eiendommen istedenfor å bygge nytt. Naustet, som i følge tiltakshaver kun benyttes «sporadisk» og til vinterlagring av småbåter, skal da peke seg ut som det mest aktuelle til dette formålet heter det.

Tiltakshaver mener det aktuelle området rundt eiendommen i dag er lite tilgjengelig og at det brukes lite av allmenheten. (Fra kommunens sakspapirer)

Tiltakshaver mener videre at en ombygging av en tilstøtende platting, samt etableringen av trappetrinn ned mot fjæra, vil gjøre området mer tilgjengelig også for allmenheten.

I dispensasjonssøknaden heter det videre at stranda i tilknytning til eiendommen i dag «svært sjeldent» benyttes av allmenheten. Som nåværende eiere skal man «kun ved to anledninger» ha observert kajakkpadlere gå i land for et kort opphold på stranda.

Tiltakshaver har nå fått 3 uker på å klage på vedtaket (19.10.21) fra Byggesakskontoret.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: