- Annonse -

Kun positive opplevelser med utvidet jakttid for elg og hjort

Utvidet jakttid har ikke påvirket andre brukerinteresser i marka.

- Annonse -

I 2017 ble jakttida for elg og hjort utvidet til å vare fra 25.oktober til 23. desember. Tidligere ble jakta avsluttet den 31. oktober.

Forskriften åpnet imidlertid for at den enkelte kommune kunne søke om innskrenkning av jakttiden i hele eller deler av kommunen hvis utvidet jakttid gikk på bekostning av annen friluftsutøvelse.

I august 2017 sendte Trondheim kommune ut et brev til flere friluftslivs-, natur-, og
grunneierorganisasjoner der man ble bedt om å gi tilbakemelding på hvordan utvidet jakttid fungerte i forhold til andre brukerinteresser i marka.

I perioden 2017-2020 mottok ikke kommunen noen henvendelser som tilsa at utvidet jakttid på elg og hjort påvirket andre interesser negativt.

Høring

I mai 2020 vedtok formannskapet at det på nytt skulle vurderes hvorvidt man skulle søke om innskrenking av jakttiden.

I april i år sendte kommunen ut et brev til flere frilufts-, natur- og
grunneierorganisasjoner hvor man på nytt ba tilbakemelding på om nåværende jakttid på elg og hjort.

Kommunen mottok høringsuttalelser fra følgende:

  • Trondheim Viltråd v/Ole Lauglo
  • Byåsen allmenning v/Ola Seem
  • Byneset og Strinda fjellstyrer v/Sigmund Ofstad
  • Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Trøndelag v/Reidar Hindrum
  • Hjorteviltkomiteen i Klæbu Grunneierlag v/Peder Tulluan

Ingen av organisasjonene kunne melde om innrapporterte ulemper eller konflikter knyttet til den utvidede jakttiden.

Flere understreket videre at en eventuell innskrenkning i jakttid ville gjøre det vanskeligere å oppnå forvaltningsmålene for elg- og hjorteviltstammene.

I en redegjørelse til formannskapet går derfor Kommunedirektøren inn for at Trondheim kommune ikke søker om innskrenking i jakttiden.

Saken kommer opp i formannskapet tirsdag 26. oktober

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: