Denne bygården i Midtbyen har stått tom i 50 år – nå skal den få nytt liv

E. C. Dahls Eiendom AS ønsker å rehabilitere en fire etasjes teglgård i bakgården av Olav Tryggvasons gate 19.

- Annonse -

Olav Tryggvasons gate 19 består av to ulike bygninger. En tregård i tre etasjer som vender ut mot gata, og en fire etasjes teglgård som ligger i bakgården.

Tregården er fra 1841, mens teglgården ble bygget i 1900.

I dag er det kun tregården ut mot Olav Tryggvasons gate som er i bruk. Teglgården har derimot stått tom siden slutten av 70-tallet.

Nå ønsker imidlertid E. C. Dahls Eiendom AS å sette teglbygningen i stand slik at også den kan bli tatt i bruk. I nært samarbeid med byantikvaren er det nå utarbeidet en plan for rehabilitering av både teglgården og tredje etasje av tregården som også står tom.

Olav Tryggvasons gate 19 består av en trebygning vendt ut mot gaten, og en teglgård i fire etasjer i bakgården. (Illustrasjon Heat Arkitekter)

Når det gjelder teglgården så ønsker man å rehabilitere eksisterende vinduer i tillegg til at man vil bevare opprinnelige trapperom og trapper. På utsiden ønsker man å etablere en glassheis. Bygget ellers vil gjennomgå en omfattende rehabilitering.

For å kunne ta i bruk 3. etasje av tregården ønsker man å endre takopplettet inn mot bakgården.

I dag er det tre ulike takopplett som alle er bygd på ulik tidspunkt og med ulikt uttrykk. For å få et mer helhetlig uttrykk og brukbart areal, er det ønskelig å utvide/endre dette slik at det kun blir ett større takopplett

Videre ønsker man å rive et tilbygg i bakgården som ble satt opp på 60-tallet. Dette ikke bare for å sette tregården tilbake slik den opprinnelig var, men også for å skape en mer åpen og luftig bakgård.

På trebygningen er det i dag tre ulike takopplett som er bygd på forskjellige tidspunkt. (Foto: HEAT arkitekter)

Vinduene i 2. etasje inn mot bakgården er tenkt reetablert for å få inn mer dagslys. I tillegg er planen å sette inn altandør og lage en altan med stålstag-rekkverk på taket over 1. etg. i bakgården.

I sin rammesøknad skriver E. C. Dahls Eiendom AS  at prosjektet er utarbeidet i nær kontakt med byantikvaren. Det skal være foretatt flere befaringer sammen byantikvaren.

Byantikvaren

I sitt innspill til planene skriver byantikvaren at hovedbygningen (trebygningen) har gjennomgått flere forandringer fra den ble bygd i 1840-årene.

Opprinnelig var det i følge byantikvaren trolig bolig både i 1. og 2. etasje. Omkring 1880 ble det gjort endringer med ombygging til butikk i 1. etasje. Når det gjelder fasaden så anbefaler byantikvaren at man tilbakefører til denne perioden.

I 1. etasje mener byantikvaren at man står man friere, men at det bør lages en
fasaderytme omtrent som i dag, der vindusåpningene er stående, ikke liggende.

Når det gjelder taket ut mot bakgården så er byantikvaren på generelt grunnlag negativ til store takopplett på den gamle trehusbebyggelsen i Midtbyen.

Det skisserte takopplettet vil i følge byantikvaren medføre at den snart 200 år gamle takkonstruksjonen «går tapt som konstruksjon», samtidig som det vil gi et «arkitektonisk uttrykk» i det historiske taklandskapet som man ikke kan anbefale.

Når det gjelder tilbygget i bakgården så skriver byantikvaren at dette hikke har noen antikvarisk interesse og at det derfor kan tas bort.

Rammesøknaden fra E. C. Dahls Eiendom AS ligger nå hos Byggesakskontoret.

Det planlegges en utvendig glassheis i bakgården (bildet) (Illustrasjon: HEAT arkitekter)
Olav Tryggvasons gate 19 (Foto: HEAT arkitekter)
Olav Tryggvasons gate 19 (Foto: HEAT arkitekter)
Olav Tryggvasons gate 19 (Foto: HEAT arkitekter)
Olav Tryggvasons gate 19 (Foto: HEAT arkitekter)

 

1 kommentar

  1. Det tak-opplettet i bakgården å da være både lovlig og fornuftig. Byantikvaren kan ikke klamre seg til noe stygt skrot, bare fordi det er gammelt. Dette taket i bakgården blir jo ikke visende for andre enn den, som flakser rundt med en drone. Og det er jo ikke lovlig i byen. Det er sikkert flere andre liknende takkonstruksjoner i byen byantikvaren kan kikke på hvis han står på Tyholt tårnet med kikkert

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ