19.8 C
Trondheim
tirsdag, august 16, 2022
- Annonse -

Vil bygge 5 etasjes blokk ved antikvarisk trehusbebyggelse

Kommunedirektøren mener på sin side at 3 etasjer må holde. Nå kommer saken opp som en prinsippavklaring i bygningsrådet.

Det er hjemmelshaver av Innherredsveien 79 som nå ønsker å omregulere tomten til en
kombinasjon av bolig og forretning/næring.

I planinitiativet, som er utarbeidet av Aksetøy Arkitektur, legges det opp til å rive dagens bebyggelse og erstatte denne med en 5 etasjes boligblokk med næringsarealer i 1. etasje.

Blokken er tenkt å ha ha samme samme formspråk som de funksjonalistiske blokkene på Voldsminde på andre siden av Innherredsveien.

I planinitiativet heter det at det er jobbet med å gi bygget en «god balanse mellom klassisk og moderne stil«. Videre mener man at en eventuell kafe med tilhørende uteoppholdsarealer i 1. etasje vil bidra til «mer liv på bakkeplan og nye møteplasser for nærområdet«.

(Foto: Skjermdump fra sakspapirene i Trondheim kommune)

Kommunedirektøren har i føringer etter oppstartsmøtet sagt at «bebyggelsen må være lavere enn i planinitiativet«, og «forholde seg til den lokale stedskarakteren med antikvarisk verdifull nabobebyggelse på sørsiden av Innherredsveien«.

Det vises til at området på sørsiden av Innherredsveien (hvor blokken vil ligge) preges av «større villaer og flermannsboliger i hage fra 1800-tallet og fra nyere tid»

Kommunedirektøren mener mønehøyden på ny bebyggelse ikke bør overstige mønehøyden til den antikvariske trehusbebyggelsen på naboeiendommene.

På grunn av stor uenighet mellom Kommunedirektøren og forslagsstiller har sistnevnte bedt om en politisk prinsippavklaring før detaljregulering settes i gang.

Saken kommer opp i bygningsrådet den 7. desember

- Annonse -

LES OGSÅ