Planlegger leiligheter i Vestre Husebytun 1

Men Byggesakskontoret mener det ikke har noen hensikt med noe oppstartsmøte før planene er "vesentlig" redusert.

- Annonse -

Det er hjemmelshavere av Vestre Husebytun 1 som ønsker å rive dagens enebolig og erstatte denne med et leilighetsbygg i to etasjer og med 6 boenheter.

I anmodningen om forhåndskonferanse opplyses det at den enkelte leilighet vil være på 80m2. Ifølge vedlagte tegninger vil det være parkering på bakkeplan foran bebyggelsen.

I svaret fra byggesakskontoret heter det imidlertid at det ikke vil ha noen hensikt med noen forhåndskonferanse før prosjektet blir «vesentlig redusert». Man anbefaler også en mer «nøysom» tilpasning til tomta som er på ca 1,5 mål.

Byggesakskontoret oppfordrer tiltakshaver å kontakte Byplankontoret om man ønsker å gå videre med planene. Dette da prosjektets størrelse antageligvis vil kreve ny reguleringsplan.

Vestre Husebytun 1, Trondheim (Kart: © Kartverket)
- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: