Huseier vil felle stort furutre ved Nidelva – kommunen sier nei

Arborister mener imidlertid at det 20 meter høye treet i Sverres gate utgjør en potensiell fare for omgivelsene.

- Annonse -

En huseier i Sverres gate har søkt om dispensasjon til å kunne felle et større furutre på egen eiendom. Årsaken til at tiltaket krever tillatelse fra kommunen er at treet og tomta befinner seg innenfor den såkalte Nidelvekorridoren.

I reguleringsbestemmelsene for området er nemlig verdien av større trær spesifikt påpekt. Videre heter det at «…områdets åpne struktur, herunder åpne indre gårdsrom og hager, skal bevares med dagens åpne preg.»

Det aktuelle furutreet som huseier nå ønsker å felle, skal ha blitt plantet i 1920. I dag er treet blitt 20 meter høyt og har en diameter på 97 cm ved rota.

Årsaken til at huseier ønsker å felle treet er at man frykter at det skal knekke av større greiner som kan falle ned og treffe mennesker. Det skal tidligere ha knekt av flere grener i høyden 6-12 meter.

Like ved furua (øverst midt på bildet) går det en sti ned til elva (Fra sakspapirene)

Videre opp mot kronen av frua skal treet ha flere «lange og kraftige greiner» som strekker seg utover eiendommen og naboeiendommen.

I en tilstandsrapport fra aboristene Jørgen Berg og Erik Sorken heter det at furua utgjør en «stor potensiell fare«. Noe av årsaken skal være at furua står alene og at den tar opp mye vindfang i en skråning med dårlig jordsmonn.

Furua skal imidlertid ikke ha noen synlige tegn på råte eller sykdom. Ifølge aboristene er det furuas «store dimensjoner» samt «ugunstige plassering» som utgjør en trussel.

Avslag

Byggesakskontoret har i et brev av den 17. desember avslått søknaden om å få felle treet. Det vises til reguleringsbestemmelsene knyttet opp til Nidelvekorridoren.

Huseier sier det tidligere har falt ned flere store greiner fra høyt oppe i treet (Fra sakspapirene)

Nidelvkorridoren er i følge kommunens beskrivelse et «svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyreliv» og et «kjerneområde for biologisk mangfold som bør bevares«.

Videre heter det at det i generelt må foreligge en «entydig faglig vurdering av at treet er i dårlig forfatning og av den grunn må felles». Hvis dette er tilfellet kan det i følge kommunen gis dispensasjon for felling med vilkår om replanting.

Kommunen skriver videre at selv om det i innsendte rapport vises til brekkasjer og en generell bekymring for at det kan falle ned greiner, så ser man ikke at rapporten konkluderer med at det er treets tilstand som krever en felling.

I vedtaket heter det at både alder, høyde og stammebredde tyder på at treet har gode vekstforhold. Tatt i betraktning at furu har pelerot og vokser i løsmassene i elvebredden så antar kommunen også at treet har godt rotfeste.

Huseier har nå fått 3 uker på å eventuelt klage på vedtaket.

1 kommentar

  1. Overraskende vedtak? Nei.

    Nidelvkorridoren er i følge kommunens beskrivelse et «svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyreliv» og et «kjerneområde for biologisk mangfold som bør bevares«.

    Det er vel ikke så veldig langt til det biologiske mangfoldet i Bymarka tross alt. Må vi virkelig ha biologisk mangfold midt i en norsk storby? Syltynne argumenter synes jeg.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ