- Annonse -spot_img

Krangler om brannstige på Kalvskinnet

Beboer mener brannstigen er satt opp ulovlig og at den vil kunne påvirke salgsverdien av leiligheten.

- Annonse -spot_img

To andelseiere i et sameie i Hans Hagerups gate er uenige i hvorvidt en allerede oppsatt brannstige har de nødvendige godkjenninger. Stigen går fra et vindu i bygårdens 3. etasje og ned mot bakkeplan.

Beboer og andelseier av leiligheten under, mener brannstigen ikke er satt opp i henhold til verken sameiets egne regler og byggteknisk forskrift (TEK 17).

Videre vises det til uttalelser fra Byantikvaren om at brannstigen bør byttes ut med en mindre dominerende konstruksjon. Dette da den aktuelle bygården er bevaringsregulert og klassifisert til høy antikvarisk verdi (klasse B).

Beboeren i 2. etasje påpeker at sameiet i 2007 skal ha åpnet for at det kunne etableres vinduer i 1. og 2. etasje, og at dette må bli tatt hensyn til. Beboeren mener oppsatte brannstige vil kunne føre til redusert salgsverdien av egen seksjonsenhet.

Beboeren mener andre rømningsveier enn brannstige bør utredes, og ber kommunen trekke tilbake ettergodkjenningen som ble gitt i november i fjor.

-Usaklig klage

Tiltakshaver, som står som eier av flere av leilighetene i bygården, har kommentert klagen fra beboeren gjennom advokatkontoret Wiig & Co.

Her heter det at beboerens påstand om at brannstigen er satt opp uten nødvendig brannteknisk godkjenning er «direkte feil». Det vises i den sammenheng til en brannteknisk vurdering fra brannrådgivningsfirmaet TekØk AS.

Videre påpekes det at sameiets prinsippvedtaket fra 2007 om at alle beboere kan sette opp vinduer, skal ha blitt opphevet gjennom et flertallsvedtak i 2021.

Det hevdes videre at beboeren i 2. etasje gjør et «stort poeng» av privatrettslige forhold som ikke er relevant for saken, og at klagen fremstår «forvirrende og usaklig».

Avslutningsvis vises det til at tiltakshaver skal ha brukt «svært mye energi og ressurser» de siste 15 årene på å få til en rehabilitering av leilighetene i bygården.

Bygningsrådet

Klagesaken kommer nå opp til behandling i bygningsrådet. I sitt saksfremlegg understreker Kommunedirektøren at kommunen ikke tar stilling til privatrettslige forhold med mindre det er åpenbart at at den som søker ikke har de privatrettslige rettighetene søknaden
forutsetter.

Kommunedirektøren er enig i at brannstigen til en «viss grad» tilsidesetter hensynet bak reguleringsbestemmelsene for den antikvarisk klassifiserte bygården, men at Byantikvarens vurdering kun er veiledende og ikke bindene for Byggesakskontoret.

Kommunedirektøren mener den mest tungtveiende fordelen ved tiltaket er at
brannsikkerheten ivaretas for boenhet i bileilighet i 3 etasje ved en rømningssituasjon.

Kommunedirektøren finner derfor å fastholde kommunens tidligere vedtak.

Saken kommer opp i bygningsrådet den 8. juni

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ